Depo

 

 

Depo při stanici Tonkawa

Kolejiště UP&SF (velikost N)

Jediné lokomotivní depo kolejiště UP&SF navazuje na stanici Tonkawa.


Celkový pohled na depo - ještě s původní vodárnou s příliš tenkýma nohama.


V roce 2009 již v depu stojí nová vodárna a pískárna.


Další pohled na novou pískárnu.


Depo je ještě vybaveno na parní provoz, vpravo je vodárna a popelová jáma, vlevo zauhlovací zařízení (většina obrázků ukazuje starší vzhled depa s původní vodárnou).


Kolem depa je děravý plot a za ním dočasně odložený materiál...

Autorem fotografií na této stránce je Josef Kamiš. 

nahoru
Moon Run
Město Moon Run
Výhybna
Propojení tratí
Poušť
Tonkawa
Depo
Město Tonkawa
Roh kolejiště
Stanice v poušti
Tehachapi
Ocelový most
Parní provoz
Jupiter na Západě
Papoušek v USA
Patina
DVD - video

 

 

Home ] Moon Run ] Město Moon Run ] Výhybna ] Propojení tratí ] Poušť ] Tonkawa ] [ Depo ] Město Tonkawa ] Roh kolejiště ] Stanice v poušti ] Tehachapi ] Ocelový most ] Parní provoz ] Jupiter na Západě ] Papoušek v USA ] Patina ] DVD - video ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.