g
Měď

 

o materiálech:
plast - PS
ostatní plasty

mosaz

pakfong

měď

fosforbronz

hliník
nerez
uhlík
dřevo

 

Měď

Měď je ušlechtilý kov načervenalé barvy. Vyniká hlavně elektrickou a tepelnou vodivostí a odolností proti povětrnosti. Měkký a tažný kov se dobře mechanicky zpracovává. Měď se používá ryzí, nebo jako součást řady důležitých slitin (v naší nabídce najdete mosaz, pakfong, fosforbronz). Měď má poměrně vysokou teplotu tání - 1083°C i hustotu - 8960 kg/m³.

V technické praxi se pod pojmem měď rozumí buďto kov čistý, nebo nízkolegovaný (resp. obsahující zbytkový podíl jiných prvků). Pro elektrotechnické účely je z hlediska vodivosti vhodnější co možná čistá měď, dodává se v jakostech s označením např.: SE-Cu nebo E-Cu58. Pro mnoho ostatních technických účelů je vhodnější tzv. měď SF - odkysličená měď s omezeným obsahem zbytkového fosforu obvykle označovaná SF-Cu. Ta má sice trochu horší vodivost, ale zato má lepší pevnost a tažnost za studena. Velmi dobře se pájí na tvrdo a svařuje a je také odolná proti vodíkové křehkosti.

měď polotvrdá (SF-Cu)

Měděné plechy v naší nabídce (označené katalogovými čísly 8503-8620) jsou vyrobeny z odkysličené mědi SF-Cu. Jejich chemické složení je podle DIN 1708 resp. DIN 1787, mechanické vlastnosti podle DIN 17670.

SF-Cu

složení [hmotnostní procenta]
Cu P
≥99.9 0.015 - 0.040

Plechy z naší nabídky jsou ve stavu polotvrdém, tj. měly by mít tyto pevnostní charakteristiky: Rm = 240 - 300 MPa a Rp02 =  min. 180 MPa.

Je to velmi dobře tvarovatelný materiál vhodný i pro náročnější klempířské a umělecké práce.

výrobky K&S

Jakost mědi není v případě výrobků K&S podrobněji specifikována. Ale je to také nějaká běžná technická jakost.

trik mědikovců

Pokud rozžhavenou měď prudce zchladíme ve vodě, kov přechodně změkne. (Proces svými projevy navenek připomíná kalení oceli, ale v měděném materiálu se děje něco jiného, tak to nepleťte.) Měď po čase samovolně opět vytvrdne. Počítejte s tím, že povrch mědi se při žíhání pokryje vrstvičkou černého oxidu měďného.

nahoru
Plasty
Mosaz
Pakfong
Měď
Fosforbronz
Hliník
Nerez
Uhlík
Dřevo
Profily - přehled
Šroubky a díly
Evergreen
Raboesch
MBS
Mosaz Ms
K&S
Albion Alloys
Midwest
Proedge
Modelcraft
Leptané plechy
Obtisky
Tvarová paměť

Trubky
Jekly
Kulatina ●
Plechy

 

 

Home ] Plasty ] Mosaz ] Pakfong ] [ Měď ] Fosforbronz ] Hliník ] Nerez ] Uhlík ] Dřevo ] Profily - přehled ] Šroubky a díly ] Evergreen ] Raboesch ] MBS ] Mosaz Ms ] K&S ] Albion Alloys ] Midwest ] Proedge ] Modelcraft ] Leptané plechy ] Obtisky ] Tvarová paměť ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.