g
Ukázky použití

 

 

Ukázka stavby skříně modelu vozu ve velikosti H0 z polotovarů Evergreen

Ke stavbě skříně služebního vozu posloužily zejména desky s reliéfem prken, které byly použity na podlahu a stěny (model bude vybaven interiérem, proto jsou stěny lepeny ze dvou vrstev, jedna s reliéfem dovnitř a druhá ven). Všimněte si, že podlaha má širší "prkna", než bočnice vozu. Okenní rámy jsou z hranolů, ale dolní část rámu s parapetem lze vyrobit z úhelníku. K zasklení oken budou použity čiré desky. Při stavbě spodku vozu budou uplatněny profily tvaru U a další díly.

Všimněte si dosud patrných čar tužkou, zbylých po rozměřování jednotlivých dílů. Autor původně zamýšlel postavit vůz s otvíracími dveřmi, proto mezi obě vrstvy bočnice vlepil v místě dveří papír, který měl sloužit jako "pant". (Později však tento plán opustil a dveře utrhl - v tomto stavu byl rozestavěný vůz fotografován, proto vidíte otřepaný okraj papíru v dveřním otvoru.)

 

Návod na úplně nejjednodušší stavbu z Evergreenů

Podle tohoto triviálního návodu můžete postavit prefabrikovanou betonovou zeď, ten ošklivý, ale všudypřítomný doplněk našich nádraží. Velmi často tato zeď odděluje průmyslový areál od nádraží. Do zdi bývají často vložena vrata, kterými procházejí vlečkové koleje.

Úvodem bych rád zdůraznil, že návod jsem vytvořil podle měření skutečné zdi, ale nijak jsem netestoval jeho použitelnost. Vše vypadá tak jednoduše, že v tom snad ani nemůže být chyba.

Návod předpokládá stavbu zdi stejným způsobem jako ve skutečnosti - tedy ze sloupků tvaru H a z desek tvořících vlastní zeď. Model zdi je samozřejmě možné postavit i z celistvé hladké desky s rýhami napodobujícími spáry mezi prefabrikáty a se svislými proužky napodobujícími sloupky. Tím bychom ale přišli o možnost napodobit desky zlomené, všelijak šikmo uložené, nedoléhající na sebe a jiné vady zdi až po její úplný rozpad, jak můžeme tak často pozorovat ve skutečnosti. Desky, i když jsou betonové, mohou být prohnuté - buď výrobní nepřesností, nebo mechanickým poškozením (nalomení). Takové desky pak vybočují z roviny ostatních desek.

Zeď je obvykle stavěná do výšky šesti nebo sedmi desek. Sloupky jsou někdy stejně vysoké jako zeď (násobek šířky desek), jindy zeď mírně převyšují - cca o 10 cm. Prefabrikáty mají několik variant provedení - šířka sloupku může být 170 nebo 240 mm, vrchol sloupku je někdy vodorovný, jindy do stran mírně sešikmený (stojina H profilu tvoří hřeben), někdy je na vrcholu ještě ocelová tyčka, která nese ostnatý drát napnutý nad zdí. 

čísla katalogu Evergreen

N

TT

H0

0

rozměry v mm

1 : 160

1 : 120

1 : 87

1 : 45

materiál sloupků

281

281 - 282

282 - 283

285

výška sloupku nad terénem (pro šest desek)

12

15

19.2

37.8

výška sloupku nad terénem (pro sedm desek)

14

18

22.4

44.1

vzdálenost sloupků (3000 mm)

19

25

35

67

materiál plotových desek

114

125

136

159

délka plotové desky

upravit podle vzdálenosti sloupků

Další poznámky ke stavbě:

Protože sloupky asi budete zapouštět do otvorů vyvrtaných v "terénu", je třeba si je nařezat o zapuštěnou část delší. Rozměry uvedené v tabulce počítají se stejnou výškou sloupků a polí zdi. Chcete-li aby sloupky zeď převyšovaly, musíte je udělat o to delší. Podobně stavíte-li zeď ve svahu, musíte délku stojek volit s ohledem na vyšší pole.

Může být výhodné nejprve rozmístit sloupky a teprve potom krájet desky. Pokud se Vám totiž nepodaří sloupky rozmístit na správnou rozteč, nařežete si prostě desky na míru. Délku pole si můžete ostatně přizpůsobit tak, aby Vám zeď vyšla na celý počet polí - jak potřebujete.

Drážka v Evergreenském H profilu je bohužel širší než tloušťka desek. U menších velikostí (N a TT) to vyřeší husté lepidlo, u H0 činí vůle až asi 0.8 mm a tak je možná lepší ji vymezit vložením distančního proužku. Vzhledem k tomu, že šířka skutečných sloupků je různá, je pro některé velikosti v tabulce materiál uveden volitelně (např. 281-282 pro TT). Pro zmenšení vůle je vhodnější použít spíše menší H profil (tj. 281 pro TT a 282 pro H0). Vůli můžete také zmenšit použitím silnějšího (než odpovídá modelovému zmenšení) polotovaru na desky (č.kat. Evergreen o 10 vyšší - např. 135 místo 125). U velikosti 0 už je vůle asi 1.3 mm a tak se pro tuto velikost možná navrhovaný postup ani nehodí...

Zeď má samozřejmě barvu betonu, nová je světle šedá, současný vzhled většiny zdí je pak výzvou pro tvůrce křovin a mistry patinování modelů. Zdi bývají někdy nabíleny a popsány např. názvem podniku, kterému zeď patří, mnohé zdi jsou prostě jen počmárané zbylé mají vzhled chátrajícího betonu.

 

nahoru
Katalog Evergreen
Užitečné profily
Ukázky použití
Sleva
Pro obchodníky

Bouda
Zetky
Příhradový most

 

 

Home ] Katalog Evergreen ] Užitečné profily ] [ Ukázky použití ] Sleva ] Pro obchodníky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.