g
Bouda

 

 

Ukázka použití desky Evergreen při stavbě menší dřevěné budovy

Pan Tomáš Chren si postavil na konci stanice takovouto malou výhybkářskou boudu. Nejdůležitější díly budovy, její obvodové stěny, zhotovil z desky Evergreen 4542, která je určena právě pro modelování dřevěných stěn, které mají spáry mezi prkny pobité lištami. Zbytek stavby je z nejrůznějšího materiálu včetně zbytků ze stavebnic jiných budov.

nahoru
Bouda
Zetky
Příhradový most

 

 

Home ] [ Bouda ] Zetky ] Příhradový most ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.