g
Užitečné profily

 

 

Tabulka "nejužitečnějších" profilů Evergreen z pohledu železničního modeláře.

Obrázek o tom, jaké profily budete při své práci nejspíše potřebovat si můžete udělat z následující tabulky. Jsou v ní uvedena katalogová čísla profilů, z nichž vyrobíte základní části mnoha železničních vozidel nebo budov v příslušném měřítku. Základní profily ocelových i dřevěných dílů mívají totiž shodné, nebo podobné rozměry. Při tvorbě tabulky jsem se samozřejmě nemohl vyhnout zaokrouhlování, takže v některých případech rozměr "nesedí" i o několik desetin mm. Určitě také můžete při své práci narazit na vozidla či stavby používající díly jiných rozměrů. Širší komentář k jednotlivým řádkům tabulky následuje za ní.

čísla katalogu Evergreen

N

TT

H0

0

(malá balení)

1 : 160

1 : 120

1 : 87

1 : 45

peřejky - bočnice vozů  (prkna šířky 113 mm)

2030, 4030

2037, 4037

2050, 4050

2100, 4100

podlahové fošny (šířka 250 mm)

2060, 4060

2080, 4080

2125, 4125

4188 - 4250

hlavní podélníky - U 240

261

262

263

266

profil U 160 mm

-

261

262

264

profil U 120 mm

-

-

261

263

profil L 120x120 mm

-

-

291

293

profil L 90x90 mm

-

-

-

292

profil L 70x70 mm

-

-

-

291

stěny dřevěných budov, které mají spáry kryté lištami (skladiště apod.)

-

4542

4542 - 4543

(4544)

rám vozů

Rám vozů bývá svařen nebo snýtován především z válcovaných profilů. Téměř vždy mezi nimi najdeme hlavní podélníky, ale často i čelníky z profilů U výšky 240 mm. Další nosníky, různé konzoly a výztuhy pak bývají z profilů slabších, často i tvářených z plechu - mezi nimi se hodně vyskytují profily U 180, U 160, U 120 nebo U 60. Někdy jsou naopak na rámu použity i vyšší profily, například podélníky vozu řady Gbgkks jsou z profilu U 260.

Pokud jde o profily tvaru L, ty se vyskytují v nejrůznějších rozměrech, rovnoramenné i nerovnoramenné. Z rovnoramenných se vyskytují běžně všechny velikosti (stupňované po 10 mm) od L 40x40 až po L 100x100 (například na vzpínadlech). Snad nejčastější jsou L 90x90 a také L 70x70. 

kostra vozové skříně

Kostra navazuje na spodek, opět je složena z profilů, zde se však často jedná o profily tvarované z plechu, tedy nikoliv válcované přímo do výsledného tvaru. Masivnější profily se používají hlavně u nákladních vozů vysokostěnných, kde jsou stojky běžně z profilů U 120, setkáme se i s profilem L 120x120 (např. výztuha rámu dveří vozu řady Eacs/Vase). Slabší profily pak najdeme u vozů zavřených (U 80, L 50x50 apod.) a osobních. Hlavně u starších vozů se vyskytují i různé další profily - především profily U s širokými pásnicemi (např. U 70x80) nebo profily T (např. T80x60). Takové profily v sortimentu nejsou a modelář si musí pomoci jinak - může si je například poskládat z profilů ostatních a z proužků obdélníkového průřezu.

výplň kostry vozové skříně a podlaha

Mnoho vozů smíšené stavby má ocelovou kostru skříně vyplněnou prkny - peřejkami. Ty mají u nás téměř vždy šířku cca 113 mm - uvedený rozměr platí pro osobní (tj. hlavně služební) i nákladní vozy. Ostatní vozy mají stěny hladké - ať už plechové nebo překližkové. Podlahové fošny nákladních vozů mívají šířku 250 mm. 

budovy

Při stavbě budov použijete samozřejmě především hladké desky na stěny a čiré na okna, různé drobné hranolky na okenní rámy, rozličné lišty a římsy, ale nejvíce přínos Evergreenů oceníte, až budete stavět nějaké to klasické české nádražíčko s dřevěným skladištěm, záchodem atp. Takové stavby bývají nejčastěji z prken šířky 170-200 mm stavěných svisle, přičemž spáry mezi prkny jsou překryty dřevěnou lištou. A deska přesně takového tvaru je v sortimentu. Samozřejmě jsou i různé kůlny kde spáry nejsou olištovány - tam použijete materiál podobný jako na bočnice vozů - rozměr zvolíte podle šíře použitých prken. Zvláštní deska je i na plechovou střechu, na které švy, v nichž jsou plechy spojeny, vystupují nad okolní povrch, jiná deska je zase vhodná pro stavbu chodníku. Menšími rozměry desek s trapézovým profilem lze dobře napodobit i vlnitý plech.

mosty a různé průmyslové stavby

To je ideální pole pro uplatnění polotovarů Evergreen. Najdou se zde témata pro použití všech profilů i desek. Příhradové konstrukce, různá potrubí, stavby z vlnitého plechu - rozhlédněte se kolem sebe a sami najdete spoustu krásných námětů, které si sami postavíte na svém kolejišti z Evergreenů.

Kromě polotovarů uvedených v tabulce budete jistě potřebovat nejmenší hranoly na drobné detaily, různé lišty a podobně (např. č.kat. 100, 110 a 120), uplatnění jistě najdou nejmenší průměry kulatiny (např. č.kat. 218, 219 a 210). Na zasklení oken použijete čirou desku (např. č.kat. 9006 nebo 9007). Velké uplatnění mají hladké bílé desky, zvláště ty tenké, které lze jinak získat jen obtížně (např. č.kat. 9010). Škoda jen, že v sortimentu chybí L 1x1 mm.

Pro obchodníky může být rovněž zajímavá informace o tom, které polotovary jsou dle naší statistiky nejprodávanější. Jsou to č.kat.: 291, 261, 262, 142, 218, 100, 9007, 263, 211, 264, 271, 2050 a 120  (stav v prosinci 2003). Jsou to většinou položky uvedené v tomto našem přehledu nejužitečnějších...

 

nahoru
Katalog Evergreen
Užitečné profily
Ukázky použití
Sleva
Pro obchodníky

 

 

Home ] Katalog Evergreen ] [ Užitečné profily ] Ukázky použití ] Sleva ] Pro obchodníky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.