g
Průhledné trubky

 

 

Trubky z čirého plastu

výrobky Raboesch

Prodávají se jednotlivě, délka jednoho kusu je 330 mm. Materiál je čirý polymer ABS. Nabídka s cenami je zde.

I když je, co do velikosti, průměr trubek pravidelně stupňován po 1 mm, teleskopické vlastnosti zde výrobce nezaručuje. Jmenovité hodnoty vnitřního a vnějšího průměru po sobě následujících trubek jsou shodné, což i při malém rozptylu výrobní tolerance způsobuje, že zde vůle pro vzájemné zasunutí může a nemusí být. A skutečně, jak dokládá obrázek dole, při náhodném výběru čtyř trubiček do sebe některé dvojice šly zasunout hladce a jiné nešly vůbec, ani za použití (samozřejmě jen mírného) násilí.


Čiré plastové trubky Raboesch zleva katalogová čísla Rab 2253 - ø3 mm, Rab 2255 - ø4 mm, Rab 2257 - ø5 mm a Rab 2259 - ø6 mm. (Obrázek má kvůli názornosti značně zvýšený kontrast.)


Celkový pohled na čiré plastové trubky Raboesch 2253-2259. (Obrázek má kvůli názornosti značně zvýšený kontrast.)


Pokus s teleskopickými vlastnostmi. Ze čtyř náhodně vybraných, po sobě jdoucích trubiček do sebe šly hladce zasunout dvojice Rab 2253 s Rab 2255 a dvojice Rab 2257 s Rab 2259 - jak dokládá obrázek. Naopak dvojice Rab 2255 s Rab 2257 do sebe zasunout nešla, byl tam drobný přesah. (Obrázek má kvůli názornosti značně zvýšený kontrast.)

Aktuální nabídku čirých trubiček najdete v příslušném ceníku.

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.