g
Boudy

 

 

Drobné dřevěné stavby Fiba

Prozatím je v prodeji jen jeden druh a sice dřevěný záchod. O výrobě dalších se uvažuje.

Kadibudky

Katalogová čísla ještě mohou být upravena.

číslo katalogu

popis

měřítko

počet v balení

KN001

kadibudka dřevěná

N 1:160

3 ks

KT001

kadibudka dřevěná

TT 1:120

2 ks

HD61203

kadibudka dřevěná

H0 1:87

1 ks

Kromě aršíku s dřevěnými díly je přiložen též kousek modelové asfaltové lepenky na střechu (na obrázku není).


Stavebnice kadibudek ve třech (u nás) základních železničních velikostech.

 

Další výrobky Fiba

Výrobky připravované a ostatní výrobky zatím jinde nezpracované

Ohrada

Starší, ale stále dostupný výrobek. Je to vlastně další typ plotu, ale je dostupný pouze ve velikosti TT.

číslo vzoru

charakteristika

1 : 120

0

ohrada

PLT000


K dalším rozpracovaným projektům Fiby patří třeba i tento tramvajový vůz (vlevo). Příhradová konstrukce vpravo je jedním z dílů na nákladní vůz velikosti Z, který byl vyroben pro zahraničního zájemce.

Ceník Fiba zde

nahoru
Boudy
Ploty
Prkenné stěny
Okna a dveře
Střechy
Listy
Ceník

 

 

Home ] [ Boudy ] Ploty ] Prkenné stěny ] Okna a dveře ] Střechy ] Listy ] Ceník ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.