g
Ukázky plotů

 

 

Příklady hotových plotů a dalších doplňků zhotovených úpravou plotových dílů

hotové ploty

Nejprve několik ukázek sestavených základním způsobem - díly jsou slepeny naznačeným způsobem a opatřeny základní povrchovou úpravou (mořením), bez dalších úprav.


Ukázky různých typů hotových plotů.


Vysoký (dvoumetrový) plot z širokých prken se špičatými konci (typ 14).


Nízký plot s mezerami (asi typ 7 nebo 8).


Nízký plot s plaňkami nahusto (typ 9).

ploty v krajině

K zasazení plotu do krajiny je v první řadě potřeba doplnit sloupky, ty totiž v základních stavebnicích nejsou. Pak se otevírá pole pro další úpravy - polámané či chybějící plaňky, patina, čmáranice a nápisy...


Ukázkové plotové pole zasazené do zimní krajiny (foto Jan Drnec).


Plůtek ohlodaný zubem času (foto Jan Drnec).


Rozpadající se zbytky starého plotu zarůstají plevelem (foto Jan Drnec).

vrata sestavená z plotových dílů

Z plotových dílů Fiba je možné (v kombinaci s dalšími dřevěnými díly) snadno sestavit také vrata a vrátka. Množství variant je neomezené, potřebná práce je přitom vcelku nenáročná. Jako doplňující materiál se nabízejí například lipové hranolky Midwest.


Pro stavbu těchto mohutných a vysokých vrat byly použity dvě řady plotových dílů Fiba slepené nad sebou a dřevěné hranolky jako materiál pro nosnou konstrukci (foto Jan Drnec).


Tatáž vrata při pohledu z lícové strany (foto Jan Drnec).


Jednoduchá vrata zasazená do zděné zástavby jsou zhotovená z plotového dílu bez úprav (foto Jan Drnec).

kolny postavené ze stavebnic plotů

Komu nestačí ploty a vrata, může zkusit jít ještě dále a z plotových dílů Fiba (opět v kombinaci s dalšími dřevěnými díly, případně i dalšími díly) sestavit i drobné dřevěné stavby - materiál je vhodný především pro různé kolny, seníky, boudy na cokoliv, dřevěné přístavby zděných budov atd.


Otevřená kůlna se střechou pokrytou lepenkou (foto Jan Drnec).


Uzavřená kůlna bez oken, rovněž s lepenkovou střechou (foto Jan Drnec).

šindele

Dřevěné šindele jsou dalším, zde dosud podrobněji nezpracovaným výrobkem ze sortimentu Fiba. Více o této výrobní řadě příště - patrně již na samostatné stránce.


Model šindelové střechy. Poškozená část staré střechy byla v novější době opravena asfaltovou lepenkou (foto Jan Drnec).

Ceny plotů najdete v ceníku Fiba

nahoru
Přehled
Ukázky plotů

 

 

Home ] Přehled ] [ Ukázky plotů ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.