g
Kousky

 

 

Kovové odstřižky

Směsky kousků mosazných trubek, plechů atd.

Výrobky K&S Engineering

Balíčky obsahují různé kousky kovových materiálů, především mosazných trubek. Pod každým katalogovým číslem je balíček obsahující určité typické složení, jak je uvedeno níže v popisu. Přesné rozměry zde stanoveny nejsou, ale.není to žádný šrot, převážnou většinu obsahu tvoří kolmo uříznuté a čistě opracované kusy trubek a profilů, případně pravoúhlé kousky plechů. Obsah směsných balení se kus od kusu a dodávku od dodávky liší. V rámci deklarovaného rozsahu někdy převažuje to jindy ono. Tato balení jsou oproti nákupu jednotlivých kusů ze základního sortimentu cenově výhodnější, protože je to pro výrobce cesta, jak se zbavit přebytků, kusů atypického rozměru a odřezků.

přehled

Tabulka uvádí přehled směsných balení K&S. Ceny najdete použitím odkazu ve sloupci "nabídka" (všechna balení jsou přidána do standardních nabídek materiálů, podle tvaru převažujícího v balení - mezi trubky, nebo plechy). Popis jednotlivých balení následuje pod tabulkou.

číslo katalogu

popis

nabídka

K&S 320

Směs malých kousků trubek (většinou mosazných) - různé průměry a délky

v ceníku trubek

K&S 707

Směs větších kousků trubek, plechů a profilů (většinou mosazných) - různé rozměry

K&S 727

Směs náhodných odstřižků plechů a pásů (většinou mosazných) - různé rozměry

výrobek zrušen

K&S 320 - malé kousky trubek

Balení obsahuje různě dlouhé (ale vesměs dosti krátké) kousky, převážně mosazných trubiček. V menší míře jsou zastoupeny i trubičky z dalších materiálů (měď, hliník), případně i další profily (nejčastěji duté - aerodynamické trubky a jekly, ale občas i ostatní tvary). Jsou to zbytky z výroby K&S. Všechny kousky jsou ale čistě a kolmo dělené a nepomačkané. Je to užitečné balení, v němž usilovným hrabáním nakonec najdete přesně ten kousíček trubky, co zrovna potřebujete. V případě zájmu najdete tento výrobek na konci ceníku trubek K&S pod katalogovým číslem K&S 320.

Balení K&S 320, které bylo otevřeno při přípravě této stránky (a které vidíte na fotografiích) obsahovalo: 151 kousků mosazných trubiček (s průměrem od 1.6 do 16 mm a délkou od 4 do 38 mm), 25 kousků hliníkových trubiček (s průměrem od 2.4 do 11.2 mm a délkou od 3.2 do 25 mm), 7 kousků měděných trubiček (s průměrem od 1.6 do 2.4 mm a délkou od 2 do 32 mm), 4 mosazné tyčky (s průměrem od 0.8 do 1.6 mm a délkou od 13 do 45 mm) a jeden krátký kousek mosazného úhelníku. Dohromady asi 75 gramů materiálu. Obecně platí, že od větších průměrů najdeme v balení spíše kratší kousky.


Sáček s kousky trubek č.kat. K&S 320.


Vysypaný obsah sáčku. Při dolním okraji snímku je milimetrová stupnice pro alespoň hrubou představu o rozměrech.

K&S 707 - větší kousky trubek a k tomu pár plechů

Podobné balení jako K&S 320, ale vše je trochu větší - obsažené trubičky mají větší průměry a větší délky a navíc je přidáno také pár kousků plechu. Kousky jsou většinou čistě a kolmo dělené a nepomačkané, v omezené míře se ale může vyskytnout i nějaký poničený kousek. V případě zájmu najdete tento výrobek na konci ceníku trubek K&S pod katalogovým číslem K&S 707.

Balení K&S 707, které bylo otevřeno při přípravě této stránky (a které vidíte na fotografiích) obsahovalo celkem 65 kousků kovových materiálů. Z toho bylo 34 kousků mosazných trubiček (s průměrem od 1.6 do 19 mm, s délkou od 12.5 do 110 mm), dále 11 kousků hliníkových trubiček (s průměrem od 4 do 17.5 mm a délkou od 36 do 128 mm), 2 kousky měděných trubiček (s průměrem od 5.5 do 10 mm a délkou od 69 do 128 mm), 4 mosazné tyčky (s průměrem od 8 do 10 mm a délkou 77 mm), 8 profilů U různého průřezu (36 - 126 mm dlouhých), 2 profily tvaru L, jeden jeklík a tři kousky plechu (jeden mosazný hladký, jeden mosazný děrovaný a jeden hliníkový), největší z nich měl formát 70 x 100 mm. Dohromady asi 400 gramů kovového materiálu. Pozoruhodné je, že v balení se vyskytují výrobky, které v celém katalogu K&S nenajdeme - například tu byla část silnostěnné mosazné trubky (s tloušťkou stěny 1.5 mm).


Sáček s kousky trubek a plechů č.kat. K&S 707.


Vysypaný obsah sáčku. Při dolním okraji snímku je milimetrová stupnice pro alespoň hrubou představu o rozměrech.

K&S 727 - odstřižky plechu a k tomu pár trubek a profilů

Výrobek byl zrušen někdy kolem roku 2013, text zde ponechávám z archivních důvodů. Výrobci prý nyní zbývá tak málo odstřižků, že to není z čeho dělat. Zbylé odstřižky se zpracovávají do výrobku K&S 707.

Podobné balení jako výše popsaný výrobek K&S 707, ale v tomto případě převažují plechy a plechové pásy, jen v menší míře je přidáno také pár profilů. Kousky jsou většinou čistě a kolmo dělené a nepomačkané, v omezené míře se ale může vyskytnout i nějaký křivý nebo dokonce pomačkaný odstřižek. V případě zájmu najdete tento výrobek na konci ceníku mosazných plechů pod katalogovým číslem K&S 727.

Balení K&S 727, které bylo otevřeno při přípravě této stránky (a které vidíte na fotografiích) obsahovalo celkem 41 kousků kovových materiálů. Z toho bylo: 6 kousků mosazného plechu (s formátem od 19 x 63 mm do 83 x 84 mm a tloušťkou od 0.25 do 0.8 mm), 5 kousků měděného plechu (s formátem od 16 x 24 mm do 78 x 150 mm a tloušťkou od 0.2 do 0.5 mm), jeden hliníkový plech 0.3 x 94 x 119 mm a jeden mosazný děrovaný plech. Dále 15 kousků mosazných pásů a hranolů s průřezem od 0.3 x 1.6 mm do 1.6 x 6.3 mm (též hranol 3.2 x 3.2 mm) a délkou od 45 do 125 mm a 8 profilů tvaru U různého průřezu (výška kolem U 4 mm) s délkou od 59 do 69 mm. K tomu 5 beztvarých odstřižků tenkých kovových fólií (Al a Cu), které byly značně pomačkané. Dohromady asi 200 gramů materiálu.


Sáček s kousky plechů a pásů č.kat. K&S 727.


Vysypaný obsah sáčku. V levé části obrázku jsou větší tabulky plechů, uprostřed jsou užší pásy a kousky profilů, vpravo je pak několik málo křivých odstřižků s problematickým využitím. Při dolním okraji snímku je milimetrová stupnice pro alespoň hrubou představu o rozměrech.

Ceny těchto výběrů najdete v ceníku trubek K&S.

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.