g
Code

 

 

Code

Americká stupnice pro vyjádření výšky modelových kolejnic

Stejně jako skutečná železnice, používají také modeláři různě vysoké kolejnice (a to i v rámci jedné modelové velikosti). Pro praktické použití je nejdůležitějším rozměrem kolejnic jejich výška v. Ta se měří u nás v milimetrech, v Americe v palcích. Palcový rozměr se obvykle vyjadřuje ve tvaru složeném ze slova "code" a čísla udávajícího výšku kolejnice v tisícinách palce. Stalo se hloupou módou počátku 21. století používat stupnici code i u nás. Přesný přepočet je jasný:

code 1 = 0.0254 mm

V následující tabulce je konkrétní přepočet pro nejběžněji se vyskytující hodnoty code. Doplněny jsou poznámky ohledně obvyklého výskytu jednotlivých hodnot a také ohledně jejich obvyklého (ne)dodržování. Tabulka ukazuje, že teoretický rozdíl mezi code a hodnotou zaokrouhlenou na desetinu milimetru je pro všechny běžně používané hodnoty zanedbatelný (odkaz na přehled všech dostupných kolejnic).

hodnota code

přesný přepočet c [mm]

zaokrouhlená hodnota m [mm]

chyba c-m [mm]

příklad kolejnice s deklarovanou hodnotou code

poznámka

55 1.397 1.4 0.003 Peco dvoupatá, Atlas N hodnota běžně deklarovaná pro modelové kolejivo N, skutečná výška kolejnic se ale obvykle blíží 1.5 mm
60 1.524 1.5 0.024 Peco IL-1 běžná hodnota pro kolejivo Z, skutečné výrobky ale mívají výšku kolem 1.6 mm
75 1.905 1.9 0.005 Peco IL-3 modelové kolejivo H0
80 2.032 2.0 0.032 Peco IL-4 běžná hodnota pro standardní kolejivo N a TT
83 2.1082 2.1 0.0082 Peco IL-83 modelové kolejivo H0
100 2.54 2.5 0.04 Peco IL-5 běžná hodnota pro standardní kolejivo H0

proč používat stupnici code:

- Pokud jste Američani, nebo žijete v USA.

- Pokud se řídíte pouze módou a katalogy modelářských firem, pokud je vám vztah modelu ke skutečnosti zcela lhostejný a pokud šupléra nepatří k vašemu základnímu vybavení.

proč nepoužívat stupnici code:

- Člověku odmalička vychovanému v metrickém prostředí nedává code žádnou představu o tom, jak je ta kolejnice doopravdy veliká.

- Naopak údaj v milimetrech je přehledný a jasný a lze ho kdykoliv snadno ověřit pomocí měřidel, kterými jsou vybaveny nejen naše dílny, ale vůbec každá domácnost a třeba i školní taška.

- Hodnoty code jsou často značně zaokrouhlené a realitě vzdálené více, než údaj v milimetrech (viz také poznámky níže).

- Zápis pomocí code nepřináší žádné zjednodušení, zestručnění (méně číslic nebo jiných znaků). Uživatel se naopak musí vedle milimetrů (které tak jako tak zná) doučit ještě druhou novou stupnici.

- Metrické ekvivalenty nejčastěji používaných hodnot code jsou většinou docela kulatá čísla.

- Měření pomocí imperiálních jednotek je všeobecně na ústupu. Ve větší míře se používá v jediném státě na světě (USA), ale i tam už milimetry znají. Dokonce i konzervativní Británie (která to celé spískala), víceméně přešla na mezinárodní jednotky.

Tak jsme si to hezky vysvětlili, jenže logické argumenty jsou někdy nanic. Propaganda vás stejně nakonec donutí naučit se znát a používat aspoň ty dvě hodnoty code, které jsou běžné ve vašem měřítku.

pár zkušeností s palcovými údaji:

Pamatujete ještě na skleněné počítačové monitory? Jak jste si koupili patnáctipalcový monitor a on měl úhlopříčku něco mezi 32 a 36 centimetry? Jenže 15 palců = 381 mm a tak velký nebyl žádný. S příchodem LCD monitorů se toto sice zlepšilo, ale podobné poměry panují tam, kde se používají palce, velmi často.

Důvody nejsou úplně jasné, snad je za tím zčásti jiný pohled na svět, pohled který je více obchodní a méně fyzikální. Snad také to, že palec se používá v podobném významu jako centimetr, ale je větší, a tak si lidé zvykli hruběji zaokrouhlovat. V poslední době má bezpochyby značný význam to, že rozhodující spotřebitelé (americký lid) sice myslí v palcích, ale výrobci (Číňani) to celé řeší v milimetrech, no a obchodníci tam pak prostě napíšou něco, co vyhovuje jejich myšlení.

závěr

Na těchto stránkách se stupnice code (kromě této vysvětlující stránky) používá jen v nejnutnějších případech.

Informace o aktuální nabídce naleznete v ceníku kolejnic.

nahoru
Tvary
Peco
Code

 

 

Home ] Tvary ] Peco ] [ Code ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.