Peco

 

 

Kolejnice Peco

Přehled kolejnic Peco pro všechna měřítka

Peco vyrábí kolejnice vhodné pro všechny modelové velikosti od Z po II. První tabulka obsahuje jejich poměrně vyčerpávající přehled. Další podrobnější informace ohledně rozměrů a také nějaké obrázky jsou níže na stránce, ceník je jinde.

kolejnice

tvar

materiál

výška v

délka [mm]

používá se pro kolejivo

(odkaz na popis)

kolejnicové spojky kovové / izolační

další příslušenství kolejnic

[mm]

[code]
dvoupatá pakfong 1.5 / 2.0 55 (914) modelové kolejivo N řady "Streamline", kolejnice je samostatně neprodejná SL-310 / SL-311 pražce pod spojky SL-308F / SL-309F
IL-1 pakfong 1.6 60 609 kolejivo Z a Nm, též jako napájecí kolejnice pro velikost H0  SL-210 / - stoličky pro napájecí kolejnici IL-120
IL-70 pakfong 1.8 70 914 kolejivo H0n3 SL-310 / SL-311 -
IL-3 pakfong 1.9 75 914 modelové kolejivo H0 řady "Streamline", kolejivo H0m SL-110 / SL-111

(SL-112 - viz pozn.)

-
IL-4 pakfong 2.0 80 914 standardní kolejivo N řad "Setrack" a "Streamline", kolejivo H0e SL-310 / SL-311 -
IL-115 pakfong 2.1 82 914 pro vlastnoruční montáž kolejiva H0 apod. (rozchody 16.5, 18.2 a 18.83 mm) neuvádí se, zkusil bych SL-10 / SL-11 samostatné pražce a upevňovadla
IL-83 pakfong 2.1 83 914 severoamerické kolejivo H0 řady "83 line" SL-8310 / SL-8311 SL-8310 / SL-8311
IL-5 pakfong 2.5 100 914 standardní kolejivo H0 řad "Setrack" a "Streamline", kolejivo 0e SL-10 / SL-11

(SL-112 - viz pozn.)

-
IL-7BH pakfong 3.15 124 914 stoličkové kolejivo 0 SL-10 / SL-11

(IL-717 - viz pozn.)

samostatné pražce, upevňovadla a srdcovky
IL-7SBH ocel pokovená
IL-7FB pakfong 3.6 143 914 širokopatní kolejivo 0 SL-710FB / SL-711FB

(IL-717 - viz pozn.)

samostatné pražce, upevňovadla a srdcovky
IL-8 pakfong 5.1 200 914 stoličkové kolejivo 1 a SM-32 SL-810 / - samostatné pražce, upevňovadla a srdcovky
IL-9 pakfong 6.35 250 914 kolejivo IIm (G) SL-910 / SL-911

SL-912 pro spojení s většími kolejnicemi

-
IL-9A hliník

Poznámky: Spojky SL-112 slouží pro vzájemné spojení kolejnic IL-3 a IL-5. Jsou plastové s kovovými vložkami, takže mohou sloužit jako vodivé i jako izolační. Spojky IL-717 slouží pro vzájemné spojení kolejnic IL-7FB a IL-7BH (ale jejich význam je, na rozdíl od předchozího případu, spíše estetický, než funkční).

rozměry kolejnic Peco

V první tabulce byla uvedena jen výška kolejnic, zde najdete také šířku hlavy a paty kolejnice. Připomínám, že v nabídce Peco jsou kolejnice dvou podobných tvarů - širokopatní a stoličkové. Stoličkové kolejnice mají patu jen o málo širší než hlavu - jak je vidět na následujícím obrázku (více o tvarech kolejnic).


Kolejnice širokopatní a stoličkové. Kótované označení rozměrů A, B a C je použito i v následující tabulce, jinak se ale na těchto stránkách pro výšku kolejnice (zde B) používá označení v. Obrázek je převzatý z katalogu Peco.

Protože jsem katalogovým údajům příliš nevěřil, rozměry jsem zkontroloval svým vlastním měřením. Přestože jsem od každého typu měřil jedinou náhodně vybranou kolejnici, tak se naměřené hodnoty (v tabulce označené "měř.") většinou velmi přesně shodují s těmi udanými v katalogu (hodnoty v tabulce označené "Peco"). Jako jmenovitou výšku používám na těchto stránkách zaokrouhlenou hodnotu v milimetrech (v tabulce označenou "jmen") výrobce dává přednost hodnotám code (v tabulce rovněž uvedeným).

Tabulka také poskytuje srovnání vyjádření výšky kolejnice v milimetrech a pomocí code (více o stupnici code zde). Ukazuje se, že u všech použitých výšek je teoretický rozdíl zanedbatelný. V praxi ale není u nejmenších kolejnic (dvoupaté a IL-1) výrobcem deklarovaná výška dodržena a tak jako jmenovitou hodnotu v milimetrech používám hodnotu o desetinu milimetru větší.

V tabulce chybí kolejnice IL-70, protože v době jejího zpracování se ještě nevyráběly.

kolejnice Peco

výška kolejnice

v resp. B [mm]

code

šířka hlavy

A [mm]

šířka paty

C [mm]

poznámka

jmen.

Peco

měř.

hodnota code (Peco)

přesný přepočet [mm]

Peco

měř.

Peco

měř.

dvoupatá 1.5 - cca 1.5 55 1.397 - - - - uvedena viditelná výška, kterou nelze přesně měřit
IL-1 1.6 1.57 1.60 60 1.524 0.76 0.75 1.24 1.25 výrobcem uvedená výška 1.57 mm odpovídá hodnotě code 62
IL-3 1.9 1.90 1.90 75 1.905 0.78 0.76 1.72 1.72 -
IL-4 2.0 2.03 2.00 80 2.032 0.63 0.63 1.39 1.38 -
IL-115 2.1 2.08 2.09 82 2.0828 0.89 0.90 1.77 1.77 -
IL-83 2.1 2.10 2.09 83 2.1082 0.787 0.79 1.70 1.71 -
IL-5 2.5 2.5 2.56 100 2.54 1.04 1.04 2.28 2.23 -
IL-7BH 3.15 3.15 3.18 124 3.1496 1.52 1.52 1.85 1.78 -
IL-7FB 3.6 3.63 3.62 143 3.6322 1.60 1.60 3.20 3.20 -
IL-8 5.1 5.08 5.08 200 5.08 2.46 2.48 2.87 2.87 -
IL-9 6.35 6.35 6.35 250 6.35 2.79 2.79 4.06 4.08 -

Informace o aktuální nabídce naleznete v ceníku kolejnic.

nahoru
Tvary
Peco
Code

 

 

Home ] Tvary ] [ Peco ] Code ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.