g
Tvary

 

 

Tvary modelových kolejnic

pomocná vysvětlující stránka k přehledům kolejnic

širokopatní (Vignolova) kolejnice Základní tvar kolejnic modelující standardní kolejivo, jaké se u nás běžně používá. Tyto kolejnice se upevňují za okraje paty. Nejběžnější tvar používaný většinou výrobců kolejiva.
stoličkové kolejnice s úzkou patou Kolejnice pro stoličkové upevnění. Na našich tratích se toto řešení nepoužívá. Skutečné kolejnice tohoto tvaru se upevňují za stojinu, takže široká pata není potřeba. Modelové kolejnice mají patu jen o něco málo širší než hlavu. Používá se pokud vím jen pro některé řady kolejiva Peco.
dvoupatá kolejnice Horní část modeluje normální širokopatní profil skutečných kolejnic, dolní část slouží k upevnění kolejnice a na modelu není vidět. Zvláštní tvar použitý pouze pro modelové kolejivo Peco velikosti N.
zjednodušená kolejnice z ohýbaného plechu Tento zjednodušený tvar nemá na skutečné železnici obdobu. Vyrábí se většinou z pocínovaného ocelového plechu. Velmi robustní kolejivo i dnes vhodné pro děti, které se ještě neodnaučily po kolejích šlapat. Tento tvar se používal v dobách, kdy modelovější kolejivo nebylo dostupné. U nás rozšířené v N, TT a H0 zásluhou značek Piko a BTTB.
profilová kolejnice z ohýbaného plechu Modelovější řešení předchozího případu, používané v minulosti pro modely větších měřítek. U nás například kolejivo Merkur.

Informace o aktuální nabídce naleznete v ceníku kolejnic.

nahoru
Tvary
Peco
Code

 

 

Home ] [ Tvary ] Peco ] Code ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.