g
Ostatní plasty

 

o materiálech:
plast - PS
ostatní plasty

mosaz

pakfong

měď

fosforbronz

hliník
nerez
uhlík
dřevo

 

V široké nabídce plastů pro modelářské účely zaujímá dominantní postavení polystyrén - proto jeho popisu věnována samostatná stránka. Zde si něco povíme o některých z ostatních plastů používaných v modelářství.

Plasty (kromě PS)

Plastů je spousta druhů a v modelářství je asi možné nějak využít všechny. Zde se seznámíme s několika nejběžnějšími. Pokud to někomu připadá složité a staví jen statické modely, kity a skříně vozidel pro modelovou železnici, tak mu doporučuji, ať na všechno používá polystyrén (a samozřejmě také jeho alternativu "superstyrén" - tj. polymer ASA) a dál ať už to tady ani nečte. Dále upozorňuji, že toto shrnutí neobsahuje žádné objevy, jen základní fakta a pár doporučení ohledně použitelnosti té které hmoty.

PVC

Také polyvinylchlorid (PVC) patří k nejběžněji používaným plastům. Vyrábí se už od 20. let minulého století. Jeho chemická struktura umožňuje mísení s řadou jiných látek, což dává vzhledu a vlastnostem PVC značnou variabilitu. To umožňuje technicky využívat PVC v mnoha odvětvích (a proto se také vyrábí v takovém množství - co do objemu výroby je celosvětově druhý, po polyetylénu).

V naší nabídce jsou desky (fólie) z PVC v provedení čirém, průhledném barevném a v provedení pěnovém. Pěnové PVC je poměrně málo známý materiál, jak vypadá se můžete podívat tímto odkazem.

Polyestery

PES. Velká skupina polymerů, vyznačujících se tím, že mají esterové vazby v hlavním řetězci.

Polykarbonát

Polykarbonát (PC) je známý též pod obchodními názvy lexan nebo makrolon. Je to polyester kyseliny uhličité a některých organických dihydrokyselin. Má vysokou rázovou houževnatost a velmi dobré optické vlastnosti. Mechanické vlastnosti jsou stabilní v širokém teplotním rozmezí od -40 do 120°C. Je velmi dobře odolný proti stárnutí vlivem klimatických podmínek.

Asi nejznámějším využitím polykarbonátu je výroba cédéček, kde se všechny výše zmíněné vlastnosti skvěle využijí. Používá se v brýlích, v mobilních telefonech, široké využití má ale také ve stavebnictví a v dalších oborech.

V modelářství je ceněna hlavně vysoká rázová houževnatost, která nachází uplatnění u RC modelů, u autodrah a dalších výrobků, které často bourají. Výhodou je možnost tepelného tváření polykarbonátu při snadno dosažitelných teplotách (nad 120°C). Vhodným zdrojem tepla je elektrická horkovzdušná opalovací pistole.

lepení polyesterů (včetně PC)

Na lepení se doporučují polyuretanová dvousložková lepidla (např. Durabond), nebo epoxidová dvousložková lepidla (např. Bisonite). Píšu to tady jako odpověď na čísi dotaz, někde jsem tu informaci našel, ale vlastní zkušenosti s tím nemám.

větrník z cédéčka

Než se pustíte do tvarování dílů pro své modely, můžete si nacvičit práci s polykarbonátem jednoduchou hříčkou. Jako výchozí materiál použijete cédéčko, těch se všude vyhazuje dost. Po obvodu naříznete radiální zářezy (asi šest zářezů, zhruba do 2/3 šířky kotouče), tím vzniknou jednotlivé listy větrníku, zatím ploché. Nad horkovzdušnou pistolí je pak vytvarujete a větrník je hotov. Až budete umět udělat hezký větrník, pusťte se do modelařiny.

nahoru
Polystyrén
Ostatní plasty
Desky

PVC čiré
PVC barevné
PVC pěnové
Čirý polyester
Čirý polykarbonát

 

 

Home ] Polystyrén ] [ Ostatní plasty ] Desky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.