g
Skalpel 4 (410)

 

 

Skalpel č.4 (410) s volně otočným břitem

výrobek Proedge

Užitečný nástroj poněkud vybočuje ze základní řady skalpelů Proedge. Je určen pro vyřezávání křivých tvarů, řezání podle tvarových šablon, vyřezávání kružnic apod. Pokud jde o jeho označení, tak v tom je trochu zmatek, dříve býval označen číslem 410, nyní je nabízen pod číslem 4, ale totéž číslo se současně používá i pro úplně jiný typ skalpelu. Časem se to jistě nějak vyvine, u Proedge rádi přečíslovávají.


Skalpel č.410 je, stejně jako většina ostatních, dodáván s ochrannou krytkou.

Skalpel má hliníkovou násadku s vroubkováním pro dobré držení v ruce (podobnou jako skalpel č.1). Válcová násadka má průměr 8 mm a délku bez čepele 115 mm. Zvláštní čepelka má jen 3 mm dlouhé ostří a je volně otočná. To je zařízeno tak, že čepel je zalisována do válcového kousku plastu. Čepel se k násadce připevňuje hliníkovou převlečnou maticí. Pod převlečnou maticí je válcová dutina a v ní se ten plastový váleček může volně otáčet.

Skalpel hledejte v ceníku Proedge pod číslem Pro 12410, náhradní čepelky pod číslem Pro 41064.


Rozebraný skalpel č. 410. Vlevo převlečná matice, uprostřed otočná čepelka a vpravo násadka.


Detail špičky nástroje.


V této podobě se to prodává - na vyfotografovaném balení je ještě č.kat. Pro 12410, ale dnes už se tam uvádí současné označení Pro 12004.

Skalpel najdete v ceníku nástrojů Proedge pod katalogovým číslem Pro 12004. Náhradní čepelky mají označení Pro 41064.

nahoru
Skalpel 4 (410)
Skalpely 47 a 48
Skalpel C607
Paralelní skalpel

 

 

Home ] [ Skalpel 4 (410) ] Skalpely 47 a 48 ] Skalpel C607 ] Paralelní skalpel ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.