Desky

 

 

Plastové reliéfní desky

Kromě hladkých desek nabízíme také desky s reliéfem modelujícím některé typické povrchy. Až na nemnoho vyjímek jsou všechny tyto desky vyrobeny ze stejného základního materiálu - polystyrénu, přesto se jejich provedení liší.

Desky Evergreen: Jsou z bílého plastu. Podle všeho se vyrábějí obráběním hladkých desek. Z toho vyplývá určité omezení dostupných tvarů - linie tvořící reliéf jsou vždy přímé a procházejí přes celou délku nebo šířku desky. Druhou nevýhodou je, že desky mají stálou tloušťku a hladkou spodní stranu - to je nepříjemné v situacích, kde jsou tyto partie vidět. Silnější desky ale mají i výhodu - jejich vyšší tuhost s sebou nese i slušnou odolnost proti prohýbání a kroucení. I přes zmíněná tvarová omezení je v sortimentu Evergreen několik nejpotřebnějších reliéfů (např. dřevěné stěny), takže tyto materiály patří mezi velmi žádané a oblíbené. Desky jsou vyrobeny velmi přesně a jejich kvalita je vyrovnaná napříč celým sortimentem.

Desky MBS: Jsou z probarveného plastu a vyrábějí se metodou vakuform (hladká deska se zatepla vytvaruje pomocí jednostranné formy). Oproti deskám Evergreen jsou většinou tenčí (výchozí materiál má obvykle tloušťku 0.4-0.5 mm). Reliéf může mít skoro libovolnou strukturu, jsou možné i zcela nepravidelné tvary (např. krátery). Desky jsou do jisté míry použitelné oboustranně. Reliéf na lícové straně je ale vždy kvalitnější, na rubovou stranu se nepřenesou především ostré hrany, na rubu je vše zaoblenější. Kvalita výrobků MBS je poněkud rozkolísaná, v sortimentu je potřeba trochu vybírat. Nejde o technickou stránku výroby, ale o to, jak věrně se podařilo skutečné tvary přenést do modelu. Některé desky MBS jsou povedené velice, jiné méně. Nejběžnější tvary (cihlové zdivo, kamenné dlažby a stěny, střechy) jsou dostupné v celé škále základních měřítek a uvážíme-li, že např. velikost kamenů není nijak normalizovaná, jsou tyto desky použitelné pro měřítko libovolné.

Desky JTT: Stejně jako desky MBS se vyrábějí metodou vakuform, liší se ale tím, že nejsou barevné, všechny se vyrábějí z bílého plastu tloušťky 0.5 mm. Sortiment dostupných tvarů je podobný jako u značky MBS, my zatím nabízíme jen desky modelující žebrované plechy.

Mimo naši nabídku existují i jiné, podobné plastové desky. Sluší se připomenout hlavně další ze základních možností výroby - a sice výrobu na klasických vstřikovacích lisech. Takové desky mají většinou kvalitní lícový povrch (opět to záleží hlavně na kvalitě formy), nevýhodou je jejich tloušťka a omezené plošné rozměry. V ČR se lze setkat například s deskami od německého Auhagenu.

nahoru
Polystyrén
Ostatní plasty
Desky

Vlnitý plech
Žebrované plechy
Skály

 

 

Home ] Polystyrén ] Ostatní plasty ] [ Desky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.