Pružné lemy

 

 

Pryžové lemovací profily pro lodní modely

Výrobky Raboesch Models BV

Tyto profily jsou navrženy pro ochranu lodních modelů proti nárazům. K dispozici je několik tvarů, jejichž využití se trochu liší, podle toho, jestli chráníme hranu, okraj, nebo plochu, každý tvar má několik velikostí. Využití rozhodně najdou i mimo lodní modelářství, mohou například chránit okraj plechu, který se bere opakovaně do ruky (např. na krytu dopisní schránky), nebo tlumit zvuk bouchání nějakých dvířek, případně zlepšit i jejich těsnění apod.

Profily půlkruhové a drážkované desky se lepí na plochu, další skupina profilů má tvar písmene U (profily tvaru U hranaté nebo kruhové lemovací profily), a tyto se nasouvají na okraj plechu (desky). Ale i v tomto případě je spoj třeba zajistit lepením (velikost profilu volíme tak, aby světlost výřezu odpovídala tloušťce desky, na kterou má být nasunut).

Tři tvary profilů jsou okamžitě dostupné, desky budeme nabízet až od začátku roku 2021.


Ukázky použití gumových nárazníků na trupech lodí.

Objednávky posílejte na naši adresu. Nezapomeňte se seznámit s obchodními podmínkami.

nahoru
Lodní šrouby
Hřídele
Klouby
Motory
Příčný pohon
Pružné lemy

Kruhové lemy
Lemy U
Půlkruhy

 

 

Home ] Lodní šrouby ] Hřídele ] Klouby ] Motory ] Příčný pohon ] [ Pružné lemy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.