Vysokostěnný

 

 
Vysokostěnný vůz s podlahovými klapkami délky 12.2m (40’)


Vůz dráhy Union Pacific.

předloha

Již na počátku 20. století jezdily v Americe vysokostěnné vozy s podlahovými klapkami (příklad modelu takového vozu je zde). Klapek ale bylo jen několik, protože nad podvozky a nad brzdovou výstrojí je bylo obtížné umístit. Vykládání sypkého nákladu to tedy zjednodušilo jen částečně. Teprve později se podařilo postavit také vozy s podlahovými klapkami v celé délce vozu. Starší vozy byly ještě smíšené stavby, ale brzy převládly vozy celokovové, jako je tento model

Řešení to bylo pozoruhodné, a mělo určité výhody. Vůz měl rovnou podlahu a jeho využití bylo tedy univerzální. Konstrukce obletěla svět, podobné vozy se objevily i u nás (řady Eal a Eacs ČSD), ale nakonec se s vyjímkou ruské železniční sítě příliš neujaly. Nevýhody totiž převažovaly. V porovnání se specializovanými výsypnými vozy byly tyto složitější a často trpěly netěsnostmi klapek a úsypy přepravovaného materiálu (ty pak způsobují znečištění koleje a prodražují údržbu tratí).

Po druhé světové válce se vyráběly tisíce těchto vozů, dnes se ale v Severní Americe pro přepravy sypkých hmot používají buďto specializované výsypné vozy, nebo vozy vysokostěnné, ale bez jakýchkoliv klapek a dveří (vykládají se na rotačních výklopnících). Vozy s podlahovými klapkami, takové, jaké představuje tento model, se tam již vyskytují velmi okrajově.


UP 66775 - skutečný vůz vyrobila v červnu 1951 GATX (General American Tronsportation Corp.). V rámci poválečného programu obnovy objednala dráha Union Pacific od GATC 1000 vysokostěnných vozů. Některé z nich jezdily ještě v 80. letech. Model je v nátěru, který vůz dostal po opravě v roce 1968.

model Micro-Trains

Vůz je v prodeji od listopadu 2007 a je to možná vůbec první model takového vozu ve velikosti N. Tedy alespoň pokud jde o vozy celokovové, model vozu smíšené stavby nabízel již dříve Intermountain (zde je popis, je to ovšem popis vozu v upravené podobě).

Model patří k povedeným výrobkům Micro-Trains, a to přesto, že na něm nenajdeme žádné vyložené fajnovosti. Je to prostě výborný model obyčejného vozu. Pěkně zpracované detaily můžeme pozorovat ze všech stran, shora, ze stran, zepředu i zespodu. Právě zespodu je vůz možná vůbec nejzajímavější. Členitý tvar mechanismu podlahových klapek a brzdové výstroje zavěšené na páteřovém rámu vozu je vyroben znamenitě. Přitom se to všechno skládá z několika málo dílů - a to přináší ještě jednu výhodu - tento pěkný model je poměrně laciný.


Čelní pohled - strana s ruční brzdou. Kromě tradičně povedené ruční brzdy zaujme také neobvyklé zařízení naznačené v dolních rozích čelnice - to je právě mechanismus ovládání podlahových klapek.


Spodek vozu je hodně členitý.


Detaily spodku vozu. Micro-Trains je v tomto směru vyjímečná firma, ostatní výrobci, a to i ti dobří, by to velmi zjednodušili.

Informace o aktuální nabídce modelů Micro-Trains a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku

nahoru
Vysokostěnný
Výsypné
Dlouhé plošiny
Třípodlažní
Dřevařské
Nýtovaný kotel
Tříprostorový kotel
Moderní kotel ACF
Chladící
Hlubinové

 

 

Home ] [ Vysokostěnný ] Výsypné ] Dlouhé plošiny ] Třípodlažní ] Dřevařské ] Nýtovaný kotel ] Tříprostorový kotel ] Moderní kotel ACF ] Chladící ] Hlubinové ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.