Výsypné

 

 
Výsypné vozy

Firma Micro-Trains vyrábí již řadu různých typů amerických výsypných vozů. Nejnovějším přírůstkem jsou vozy Ortner Rapid Discharge (novinka uvedena v listopadu 2004), kterým je věnován tento příspěvek. Jsou to vozy výrazného vzhledu, jaké (pokud vím) zatím nikdo ve velikosti N nevyráběl.


Vůz Southern Pacific 481388 byl vyroben v listopadu 1981 a pravděpodobně je dosud v provozu.

předloha

Ortner Freight Car Company (nyní Trinity Industries) vyvinula výsypné vozy typové řady Rapid Discharge v provedení se dvěma, třemi nebo čtyřmi výsypkami. Tyto vozy umožňují výrazně zkrátit dobu vykládky a jsou tedy vhodné pro přepravu velkého množství sypkých substrátů. Vůz je možné během 30 vteřin vyprázdnit do prostoru mezi kolejnicemi.

Vozy se používají především k dopravě materiálů s vyšší hustotou, jako jsou rudy nebo štěrk. Mají menší ložný objem - 65 m³ (dokonce ani nevyužívají prostor nad plošinami) a tak při přepravě lehčích substrátů nemůže být plně využita nápravová hmotnost. Proto se například pro přepravu uhlí využívají jen zřídka. Většinou jezdí v ucelených vlacích pro velké stavební firmy.


Vůz dráhy Florida East Coast.

model Micro-Trains

Předlohou modelu byl vůz Ortner v provedení se třemi výsypkami. Model byl uveden na trh v listopadu 2004 a je označen řadou katalogových čísel 125000.

Nový vůz je dalším ze špičkových modelů Micro-Trains. Pro jeho výrobu byla opět použita technologie, kdy jsou převažující plastové díly doplněny leptanými detaily. Zde jsou leptané podlahy plošin na obou koncích vozu a je třeba poznamenat, že tento detail je opravdu velice pěkný. Plošiny mají navíc velice jemné zábradlí, takže konce vozu jsou opravdu modelářskou lahůdkou. Dalšími detaily, které stojí za zmínku jsou výztuhy uvnitř vozové skříně a spodní strana vozu s výsypnými otvory. Na rozdíl od předchozích výsypných vozů MTL sice nejsou výsypné klapky otevírací (patrně proto, že vozy Ortner mají oproti předchozím modelovaným vozům klapky zcela odlišně řešené), ale každopádně jsou zpracovány velmi detailně.

O perfektní povrchové úpravě a dokonalých nápisech je u modelů MTL možná zbytečné vůbec psát.


Plošina vozu s leptanou podlahou a jemně vylisovaným zábradlím - strana s ruční brzdou. Vzhledem k dosažitelné hloubce ostrosti fotografií sice nemůžete úplně vychutnat jemné zábradlí v popředí, ale dělal jsem co se dalo.


Pohled na výztuhy uvnitř vozové skříně.


Spodní strana vozu s výsypnými klapkami.

Informace o aktuální nabídce modelů Micro-Trains a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku

nahoru
Vysokostěnný
Výsypné
Dlouhé plošiny
Třípodlažní
Dřevařské
Nýtovaný kotel
Tříprostorový kotel
Moderní kotel ACF
Chladící
Hlubinové

 

 

Home ] Vysokostěnný ] [ Výsypné ] Dlouhé plošiny ] Třípodlažní ] Dřevařské ] Nýtovaný kotel ] Tříprostorový kotel ] Moderní kotel ACF ] Chladící ] Hlubinové ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.