Hlubinové

 

 
Hlubinové vozy PRR

Hlubinové vozy jsou zvláštností i v Evropě. V Americe, kde tratě mají větší průjezdný průřez a vyšší nápravovou hmotnost, jsou ještě vzácnější. Proto příliš nepřekvapí, že i když se jedná o vozy vysoce atraktivní, zatím se jejich modelů mnoho neobjevilo. Ve velikosti N vyrábí nepříliš přesvědčivý čtyřnápravový hlubinový vůz Bachmann. Šestinápravový vůz kdysi vyrábělo snad Roco (později byl dosazením nárazníků přepracován na "evropský" vůz). Další model šestinápravového vozu vyrábí Micro-Trains (zde popisovaný model). V únoru 2004 uvedla firma Alan Curtis Models stavebnici (odlitky z polyuretanu a bílého kovu) osminápravového vozu ve dvou provedeních (s různou délkou mostu).

Tolik k celkovému přehledu dostupných hlubinových vozů, dále se budeme věnovat popisu výrobku Micro-Trains.


PRR 470011.

předloha

Deset hlubinových vozů bylo vyrobeno pro dráhu Pennsylvania v roce 1940. Vozy mohly přepravovat náklad o hmotnosti až 122 tun (vlastní hmotnost vozu 49 tun). Měly třínápravové podvozky Buckeye s kluznými ložisky. Vozy byly označeny čísly 470010-470019.


PRR 470011.

model Micro-Trains

Model byl uveden na trh v únoru 2001 a o úspěchu který zaznamenal mezi modeláři svědčí udělení ceny Model roku 2001 v kategorii vozů velikosti N.

Rám modelu vozu je tvořen kovovým odlitkem, pouze podlahy plošin na obou koncích jsou plastové. Masivní kovový rám je u modelu takovéhoto vozu zcela nezbytný, má-li být vůbec dosažena hmotnost, respektující doporučení modelářských norem. Velmi pěkně jsou propracovány také podvozky Buckeye (více o podvozcích). Kvalitně provedený nátěr a dokonalé popisy jsou u výrobků MTL samozřejmostí.

Kvůli zajištění prostoru pro pohyby podvozku v ostrých obloucích a na zlomech nivelity (zvláště s ohledem na větší okolky používané u modelové železnice) musely být upraveny základní rozměry vozu. Model je tak téměř o jeden milimetr vyšší, než by odpovídalo předloze a poněkud prodlouženy jsou také převislé konce vozu. Ostatní rozměry velmi dobře odpovídají předloze (alespoň podle hodnocení provedeného časopisem Model Railroader).


Detail podvozku - čitelný je dokonce plastický nápis Buckeye na postranici podvozku.

další varianty

Hlubinové vozy velice podobné těm, které používala PRR měly i další americké železnice a tak byl model vozu v nátěru PRR záhy následován dalšími variantami. Některé z nich jsou (ve shodě se skutečností) vybaveny odlišnými podvozky Commonwealth (toto provedení modelu se vyrábí od března 2002). Později začal být model nabízen i s různými typy nákladu. Náklad je k podlaze vozu přišroubován, pokud ho z vozu sundáte, zůstane vám uprostřed podlahy dírka.


Vůz dráhy Union Pacific má podvozky Commonwealth.


Dráha Union Pacific měla pouze dva vozy tohoto typu - na snímku model vozu UP 50001 s nákladem generátoru.

několik dalších variant modelu MTL

dráha:
New York Central
Atchison, Topeka & Santa Fe
Baltimore & Ohio
Southern Railway

 

Obrázky označené názvem firmy laskavě poskytla Micro-Trains Line Co.
Doporučujeme Vám navštívit její oficiální stránky (pochopitelně v angličtině).
 

nahoru
Vysokostěnný
Výsypné
Dlouhé plošiny
Třípodlažní
Dřevařské
Nýtovaný kotel
Tříprostorový kotel
Moderní kotel ACF
Chladící
Hlubinové

 

 

Home ] Vysokostěnný ] Výsypné ] Dlouhé plošiny ] Třípodlažní ] Dřevařské ] Nýtovaný kotel ] Tříprostorový kotel ] Moderní kotel ACF ] Chladící ] [ Hlubinové ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.