Dlouhé plošiny

 

 
Dlouhé plošinové vozy

Tyto nákladní vozy patří mezi nejdelší volně obíhající vozy na severoamerických železnicích. Mají délku 27.2 m.

předloha

Plošinové vozy tohoto pozoruhodného provedení se vyráběly v 70. letech. Jejich hlavní výhoda (oproti kratším vozům) spočívala v tom, že na ně bylo možné umístit za sebou dva čtyřicetistopé kontejnery, nebo dva silniční návěsy. Nemohou ale přepravovat (kvůli průjezdnému průřezu) kontejnery ve dvou vrstvách. Další vývoj silniční a kontejnerové dopravy výhody dlouhých vozů částečně znehodnotil. Byly vyvinuty kapsové vozy, které mohou přepravovat kontejnery ve dvou vrstvách, a které (i když jsou kratší) ještě více využijí délku vlaku. Kromě toho se začaly používat i delší kontejnery a na silnicích se objevily tahače s delšími návěsy. Prodloužené návěsy a kontejnery se na tento typ vozu již ve dvojici nevejdou a předpisy severoamerických železnic neumožňují prodloužit vozy tak, aby se tato výhoda vrátila. Zůstaly však také tratě, které přepravu kontejnerů ve dvou vrstvách neumožňují a na nich mohou stále nacházet uplatnění i vozy podobné těmto.

Udávaná jmenovitá délka 27.2 m je délkou plošiny (jak je v Americe zvykem). Celková délka vozu přes spřáhla je ještě o něco větší.


Vůz dráhy Detroit, Toledo & Ironton DTI 90092 s jedním čtyřicetistopým kontejnerem Sea Land.

model Micro-Trains

V sortimentu Micro-Trains delší vozy nenajdete (stejně dlouhé jsou třípodlažní vozy na auta). Plošina je v měřítku N dlouhá 170 mm, celý model měří přes spřáhla 180 mm (to odpovídá skutečné délce téměř 29 metrů). Model se dodává ve dvou provedeních - je upraven buďto pro přepravu kontejnerů, nebo návěsů. Vůz určený pro návěsy sice nemá patky na uložení kontejnerů a vůz na kontejnery neumožňuje najíždění silničních vozidel, ale přesto jsou obě varianty vybaveny stojany na uložení (podepření) návěsů a sklopnými přejezdovými můstky. Zvláště naposledy zmíněné přejezdové můstky jsou velice pěkně provedeny. I u modelu jsou funkční - sklopné. Pozor, sklopené můstky se používají jen při nakládce a vykládce. Za jízdy vlaku musí být můstky ve zdvižené poloze. I stojany na podepření návěsů mohou být na modelu ve dvou polohách - vztyčené nebo složené. V tomto případě se ale nejedná o funkční detail, změnu docílíte výměnou celého, napevno vylisovaného dílu. Na kontejnerový vůz patří pochopitelně stojan složený.

Vyjímečná délka vozu s sebou nese i další zajímavost. Tou je zvláštní způsob upevnění spřáhla Magne-Matic, používaný právě jen na vozech této délky.

V nabídce Micro-Trains najdete dlouhé plošiny v řadách katalogových čísel 71000 (vozy pro přepravu návěsů) a 72000 (vozy na kontejnery). Vozy se dodávají buďto prázdné nebo naložené (většinou polovinou nákladu - např. jedním kontejnerem).


Detail spojení dvou vozů se sklopenými přejezdovými můstky. Vůz vpravo má stojan na podepření návěsu ve vztyčené poloze, vůz vlevo má stojan složený a je upraven pro přepravu kontejnerů. Na snímku jsou také vidět jemně zpracovaná madla na konci plošiny.


Srovnání vozů s různým nákladem.

ještě několik ukázek


FEC 37033 - žlutý vůz v provedení pro přepravu návěsů patří dráze Florida East Coast.


DRGW 105019 - vůz dráhy Rio Grande & Western.

Plošinové vozy délky 17.5 m

Když už jsem zde načal problematiku kombinované dopravy, kdy jsou silniční návěsy přepravovány na plošinových vozech, sluší se krátce se zmínit i o druhém výrobku Micro-Trains z tohoto oboru. Je jím plošinový vůz délky 17.5 m (57’ 6’’). Tyto vozy pojmou sice jen jediný návěs, ale zato jeho délka není omezena limitem čtyřiceti stop. Vozy tohoto typu vznikaly často rekonstrukcí starších plošinových, ale i jiných vozů. Při rekonstrukci bylo na vůz dosazeno vybavení pro upevňování návěsu, nepotřebné díly byly naopak odstraněny.


Vůz dráhy Chicago & North Western ložený návěsem patřícím téže společnosti. Všimněte si spřáhlové skříně vysunuté před čelník vozu. Není to chyba výrobce modelu, stejně tak vypadají i skutečné vozy s odpruženým uložením spřáhel.


Tentýž model v prázdném stavu. Stojan na podepření návěsu je ve vztyčené poloze, ale je možné jej vyměnit za stojan složený (což by asi bylo u prázdného vozu správnější).

V nabídce Micro-Trains najdete tyto vozy v řadě katalogových čísel 64000. Vozy se dodávají buďto prázdné nebo naložené návěsem.

nahoru
Vysokostěnný
Výsypné
Dlouhé plošiny
Třípodlažní
Dřevařské
Nýtovaný kotel
Tříprostorový kotel
Moderní kotel ACF
Chladící
Hlubinové

 

 

Home ] Vysokostěnný ] Výsypné ] [ Dlouhé plošiny ] Třípodlažní ] Dřevařské ] Nýtovaný kotel ] Tříprostorový kotel ] Moderní kotel ACF ] Chladící ] Hlubinové ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.