Třípodlažní

 

 
Třípodlažní vozy pro přepravu osobních automobilů

Vůz, který je nejen velmi dlouhý, ale také vysoký a přitom ještě nesmírně členitý. Právě jeho členitost, štíhlé sloupky nesoucí tenké podlahy, působí výrobcům modelů značné potíže. Tytéž důvody ale také zvyšují jeho atraktivitu pro modeláře. Podobný model již dříve nabízel Bachmann, vozy se prodávaly i u nás a to často za velice příznivou cenu, ale modelové zpracování nebylo nijak oslnivé (ostatně byl to výrobek z doby úplně jiných nároků na zpracování). Na samém konci roku 2003 pak přichází firma Micro-Trains s novým modelem špičkové úrovně.


Vůz TTRX 962096 je první barevnou variantou nového modelu. Vůz sice nese na boční tabuli logo železnice Southern, registrovaný je ale u společnosti Trailer Train (což dokládají nápisy na podélníku). Má podvozky typu Barber roller bearing.

předloha

Automobily se původně dopravovaly v běžných zavřených vozech. Ty ale měly, co do počtu přepravených automobilů, velmi malou kapacitu. I přes určité úpravy (dvojité boční dveře, čelní dveře) byla manipulace při nakládce a vykládce automobilů tak složitá, že železnice o tyto přepravy postupně přišly. Až zavedení velkokapacitních vozů upravených pro snadnou manipulaci s auty, jako je tento, pak navrátilo přepravu nově vyrobených automobilů na železnici.

Otevřené třípodlažní vozy pro přepravu osobních automobilů se vyráběly na konci 60. let. Jejich nástup byl umožněn zavedením vyšších průjezdných průřezů na některých tratích (zejména na západě USA). Automobily jsou ve srovnání s jiným zbožím poměrně lehké a tak není divu, že vozy určené k jejich přepravě využívají veškerý prostor, vymezený předpisy určujícími maximální rozměry vozů. Vozy, které byly vybrány jako předloha modelu Micro-Trains mají délku 27.1 m a vyráběla je vagónka Bethlehem Steel. Rám vozu a spodní podlaží se příliš neliší od běžných dlouhých plošinových vozů a na tento základ je postavena konstrukce nesoucí horní podlaží.

Vyšší automobily nebylo možné umístit na takto zkonstruovaný vůz ve třech vrstvách, proto vznikla i odvozená varianta v dvoupodlažním provedení.

Vozy byly většinou registrovány na Trailer Train Company a provoz probíhal ve spolupráci s jednotlivými dráhami. Obvykle se postupovalo tak, že Trailer Train Company zajistila plošinový vůz a příslušná železniční společnost (např. Pennsylvania) jej vybavila konstrukcí nesoucí horní podlaží a dalším vybavením.

Přestože se povolené rozměry vozů nijak podstatně nezměnily, na počátku 21. století se již s vozy tohoto typu nesetkáte. Nároky na ochranu automobilů při přepravě po železnici vzrostly a začaly se používat podobné vozy uzavřené. K urychlení konce provozu otevřených vozů výrazně přispěly značné škody, které na přepravovaných automobilech způsoboval narůstající vandalismus. Otevřené vozy byly rekonstruovány na uzavřené, později se objevily nové speciální vozy např. Auto-max nebo článkové vozy Thrall.


Detail konce vozu na kterém můžete ocenit pěkné provedení horních podlaží se vzepětím směrem k ose vozu a sklopné přejezdové můstky (zde ve vztyčené poloze).

model Micro-Trains

Vícepodlažní vozy na auta jsou spolu s dlouhými plošinami nejdelšími vozy v sortimentu Micro-Trains. Vůz má kovový hlavní rám, ostatní díly jsou plastové (včetně dolní podlahy). Pěkně jsou vylisována horní podlaží. Mají, tak jako u skutečných vozů, tvar mírně vzepjatý k ose vozu a povrchovou úpravu (prolisy) na obou stranách, tedy i zespodu. Nenarušují vzhled vozu nadměrnou tloušťkou, jak tomu často bývalo u starších pokusů o modely podobných vozů. Dalším pěkným detailem jsou sklopné přejezdové můstky, kterými jsou opatřena všechna podlaží..I u modelu jsou funkční - sklopné. Pozor, sklopené můstky se používají jen při nakládce a vykládce. Za jízdy vlaku musí být můstky ve zdvižené poloze.

Tak jako ve skutečnosti, i v modelu se vozy jednotlivých drah v detailech liší. Odlišnou velikost i umístění mají tabule s názvem dráhy, ale lišit se může i konstrukce nesoucí horní podlaží. Vozy dráhy Pennsylvania mají i v modelu konstrukci zavětrovanou.

V nabídce Micro-Trains najdete otevřené třípodlažní vozy v řadě katalogových čísel 112000.

Model odvozeného vozu dvoupodlažního si můžete prohlédnout na zvláštní stránce, jinde najdete popis modelu vozu po rekonstrukci na uzavřené provedení.


Další detail konce vozu, tentokrát z podhledu, ukazuje, že jsou modelově zpracovány i spodní plochy horních podlaží. Přejezdové můstky jsou tentokrát ve sklopené poloze. Dále si zde si můžete prohlédnout neobvyklé uložení spřáhla, používané jen u vozů této délky.


Boční průhled vozem ukazuje konstrukční zajímavost těchto vozů - sloupky na levé a pravé straně nejsou umístěny vstřícně, ale jsou prostřídány. Také je zde vidět, jak se firmě Micro-Trains podařilo reprodukovat vzdušnou konstrukci vozu. Ocenit můžete i tradičně perfektní popisy.


Vůz Pennsylvania má konstrukci nesoucí horní podlaží zavětrovanou.


Detail vozu Pennsylvania s konstrukcí zavětrovanou šikmými výztuhami. Všimněte si také rozdílného odstínu spodku vozu a konstrukce horních podlaží. Není to chyba modelu, je to věrná historická podoba vozu, daná způsobem jeho pořízení, kdy plošinový vůz dodala TTX a dráha Pennsylvania na něj pak doplnila konstrukci a použila jiný odstín hnědé barvy.

Informace o aktuální nabídce modelů Micro-Trains a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku.

nahoru
Vysokostěnný
Výsypné
Dlouhé plošiny
Třípodlažní
Dřevařské
Nýtovaný kotel
Tříprostorový kotel
Moderní kotel ACF
Chladící
Hlubinové

Dvoupodlažní
Uzavřené

 

 

Home ] Vysokostěnný ] Výsypné ] Dlouhé plošiny ] [ Třípodlažní ] Dřevařské ] Nýtovaný kotel ] Tříprostorový kotel ] Moderní kotel ACF ] Chladící ] Hlubinové ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.