Dvoupodlažní

 


Dvoupodlažní vozy pro přepravu osobních automobilů

Dvoupodlažní otevřené vozy byly odvozeny od otevřených vozů třípodlažních pro účely přepravy vyšších automobilů.

model Micro-Trains

Pro provedení modelu platí zhruba totéž co bylo napsáno na stránce o vozech třípodlažních. Modely dvoupodlažních vozů se prodávají od května 2004.

V nabídce Micro-Trains najdete dvoupodlažní vozy v řadě katalogových čísel 112500.


Vůz TTBX 963017 vyrobila vagónka Bethlehem Steel v červenci 1970. Vůz nese na boční tabuli logo železnice Baltimore & Ohio, registrovaný je ale u společnosti Trailer Train.


Detail konce vozu. Všimněte si, že na rozdíl od vozů třípodlažních, zde sloupky sahají až nad úroveň horního podlaží.


Další pohled na konec vozu TTBX / B&O.


Detail spojeného vozu třípodlažního s dvoupodlažním ukazuje rozdílnou výšku horního patra při stejné výšce stojek.

Informace o aktuální nabídce modelů Micro-Trains a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku.

nahoru
Dvoupodlažní
Uzavřené

 

 

Home ] [ Dvoupodlažní ] Uzavřené ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.