Uzavřené

 


Uzavřené třípodlažní vozy pro přepravu osobních automobilů

Uzavřené třípodlažní vozy vznikly rekonstrukcí vozů otevřených. Rekonstrukce se prováděly od počátku 70. let a měly zabránit poškozování přepravovaných automobilů vandalismem a povětrností. Otvory v bočnicích byly zaplněny perforovaným plechem, čela vozů byla opatřena dvoukřídlými dveřmi.

model Micro-Trains

Pro provedení většiny základních dílů modelu platí zhruba totéž co bylo napsáno na stránce o vozech otevřených. Zásadní novinkou je množství leptaných dílů, kterými je modelována výplň bočnic. Výplň bočnic je tedy tvořena, stejně jako ve skutečnosti, perforovaným plechem.

Model uzavřeného třípodlažního vozu se prodává od září 2004. V nabídce Micro-Trains ho najdeme v řadě katalogových čísel 111000.


Skutečný vůz CP Rail byl vyroben v roce 1975 (pravděpodobně rovnou jako uzavřený), model jej zachycuje v podobě po rekonstrukci z roku 1994.

Model Micro-Trains je zásluhou leptaných dílů opravdu velmi podařený. Model stejného vozu je již řadu let nabízen firmou Con-Cor a prodával se i u nás. Tento starší vůz měl skříň vyrobenu z jediného plastového výlisku a tato technologie pochopitelně neumožňovala vyrobit věrohodně vyhlížející, částečně průhledné, děrované stěny. Z hlediska modelovosti je proto vůz Micro-Trains podstatně lepší než tento starší konkurenční výrobek. Výrazný rozdíl je ale i v ceně.


Detail bočnice s výplněmi z leptaného plechu. Fotografii jsem úplně perfektně nezaostřil, ale dosvědčuji, že všechny ty drobné nápisy jsou pod lupou čitelné zcela perfektně.


Ještě více zvětšený detail. (On ten lept není na předchozím obrázku až tak názorně vidět, ale tady je to už zcela jasné...)


Konec vozu s dvoukřídlými dveřmi. Bílá plocha a nápis na horní části čela upozorňují na vůz pro zvýšený průjezdný průřez.

Informace o aktuální nabídce modelů Micro-Trains a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku.

nahoru
Dvoupodlažní
Uzavřené

 

 

Home ] Dvoupodlažní ] [ Uzavřené ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.