Dřevařské

 

 
Dřevařské vozy

Na konci roku 2002 se firma Micro-Trains vydala ve stopách své mateřské firmy Kadee a představila svůj první model vozu lesních drah. V roce 2004 vyrábí již dvě varianty vozu a věřím, že jejich počet u dvojky neskončí. Vozy Kadee, vyráběné v měřítku H0 si můžete prohlédnout na samostatné stránce.


Vůz délky 9.1 m naložený kmeny různého průměru. Vozu s takto nápadnými podvozky by jistě lépe slušela dvojkolí s nízkými okolky (MTL je k modelu přikládá, ale pro fotografování jsem ponechal klasická dvojkolí).

předloha

Severoamerické lesní dráhy byly poměrně různorodé, ale vozový park měly všechny podobný. Vozy používané na tak rozsáhlém území se samozřejmě navzájem trochu lišily, ale v zásadě to byly jen drobné odchylky od několika základních konstrukcí oplenových vozů s podvozky archbar. Vlastně to ani nebyly ve všech případech pravé opleny, na některých vozech totiž nebyly upevněny otočně.

Provozně byly vozy lesních drah vázány na svoji domovskou dráhu, případně její smluvní partnery z nejbližšího okolí. I když bylo hodně lesních drah normálněrozchodných, vozy rozhodně nesměly do volného oběhu, tím spíše, že většinou používaly podvozky archbar, u vozů volného oběhu zakázané již v roce 1938. Proto také vozy nemusely mít žádné nápisy.

V čele souprav oplenových vozů často stávaly lokomotivy zvláště konstruované na provoz v obtížných sklonových a směrových podmínkách lesních drah. Byly to parní lokomotivy s kloubovými hřídeli a převody v pohonu, soustav Shay, Climax, Haisler apod. Používaly se samozřejmě i běžnější konstrukce, v novější době také menší motorové lokomotivy běžných typů.


Detail vozu s páteřovým rámem.

model Micro-Trains

Vozy s páteřovým rámem délky 12.2m (40’) a  9.1m (30’)

Model delšího vozu byl uveden na trh v prosinci 2002 a je označen řadou katalogových čísel 113000, později (v květnu 2005) byl ještě vyroben v modernějším provedení s klanicemi (řada katalogových čísel 114000). Model kratšího vozu byl uveden v květnu 2004 a je v katalogu označen číselnou řadou 113500.

Podobně jako dřevařské vozy Kadee, jsou i tyto modely vyrobeny převážně z kovu (podvozky MTL jsou ovšem plastové). Kovový je tedy i hlavní páteřový nosník, který byl u skutečných vozů tvořen dřevěným trámem. Pěkným detailem je řetěz na upoutání nákladu. Je totiž také kovový a je to opravdový řetěz - co více si od modelu přát.

To že skutečné vozy neměly žádné nápisy působí firmě Micro-Trains určitý mentální problém. Má totiž zásadu, že nikdy neopakuje výrobu vozu ve stejném nátěru a se stejným číslem. V tomto případě to zatím řeší tak, že model je pokaždé nabízen s jiným nákladem dřeva. A tak už tu byl vůz naložený jediným obřím polenem, jaké se svážely ze sekvojových lesů, i vůz naložený svazkem kmenů o průměru odpovídajícím lesům, které známe my.

Krátké dvounápravové opleny

Model byl uveden v únoru 2006 a je označen řadou katalogových čísel 113700. Představuje krátké oplenové vozíky, koncepčně podobné těm, které se používaly i na našich lesních drahách. Mají zajímavý pojezd, který je rozsochový a nevychází tedy z koncepce diamond, dominantní u amerických čtyřnápravových vozů. Vozíky mají spřáhla na obou koncích, ale v loženém stavu jsou vždy dva vozy spojeny jen nákladem a používají se pouze spřáhla na vnější straně pro spojení s lokomotivou a okolními vozy. Teprve v prázdném stavu se použijí všechna spřáhla. Vzhledem k mizivé hmotnosti modelu (navíc s plastovými dvojkolími) se ale nedoporučuje jezdit s prázdnými opleny. Prodávají se sice i samostatně, ale poslouží nejspíše k modelování odstavených vozíků, nebo je můžete naložit nákladem vlastní výroby.

Přehled typů dřevařských vozů v sortimentu MTL

číselná řada v katalogu MTL obrázek délka poznámka
113000 12.2 m (40’) vůz s páteřovým rámem

ukázka vozu naloženého částí kmene obří sekvoje

113500 9.1 m (30’) vůz s páteřovým rámem
113700 - pár dvounápravových oplenů
114000 - vůz s páteřovým rámem a s klanicemi

Obrázky označené názvem firmy laskavě poskytla Micro-Trains Line Co.
Doporučujeme Vám navštívit její oficiální stránky (pochopitelně v angličtině).
 

Informace o aktuální nabídce modelů Micro-Trains a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku

nahoru
Vysokostěnný
Výsypné
Dlouhé plošiny
Třípodlažní
Dřevařské
Nýtovaný kotel
Tříprostorový kotel
Moderní kotel ACF
Chladící
Hlubinové

 

 

Home ] Vysokostěnný ] Výsypné ] Dlouhé plošiny ] Třípodlažní ] [ Dřevařské ] Nýtovaný kotel ] Tříprostorový kotel ] Moderní kotel ACF ] Chladící ] Hlubinové ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.