Tříprostorový kotel

 

 

Tříprostorový kotlový vůz ACF


První provedení nového modelu, které přišlo do prodeje, bylo v oranžovém nátěru společnosti Shell. Na snímku vůz SCMX 652. Podle nápisů na modelu měl ale tento vůz trochu větší objem (28.4 m³, to je 7500 galonů), než by odpovídalo výrobcem uváděné předloze.

obecně

Tyto vozy bývají obvykle označovány jako třídómové cisterny, podle jejich nejvíce nápadného znaku, tří dómů na kotli. Z funkčního hlediska je ale důležitější to, co navenek vidět není, a sice že je jejich kotel přepážkami rozdělen na tři samostatné prostory. Každý z těchto prostorů má vlastní dóm, takže tři dómy konec konců jsou vnějším projevem tohoto vnitřního rozdělení. Ve svých popisech budu dávat přednost věcně správnějšímu označení tříprostorový kotlový vůz, ale ani třídómovému termínu se nebudu vyhýbat, obojí je celkem srozumitelné a jasné.

Exoticky vypadající vozy ve starších dobách nebyly v USA zdaleka takovou vyjímkou, jak by nám to dnes mohlo připadat. Tříprostorové cisterny sloužily k přepravě menších objemů několika různých kapalin současně. Takovéto vozy obsluhovaly především menší podniky, které potřebovaly různé tekuté látky a přitom si nemohly dovolit brát je po celých vozech. Například nějak místní distributor paliv si mohl v tříprostorovém kotli nechat poslat současně benzín, petrolej a topný olej.

Podobný vůz již ve velikosti N nabízeli asi čtyři výrobci, ale všechny tyto výrobky postupem času spadly víceméně do hračkové kategorie. Na těchto stránkách je zatím jen zmínka o starším výrobku Life-Like. Pro úplnost dodávám, že existovaly také dvouprostorové (dvoudómové) cisterny, ale ty pokud vím ve velikosti N zatím nikdo nevyrábí.

předloha

Předlohou tohoto konkrétního modelu byl vůz ACF, který se vyráběl v letech 1934 - 1946. Je to vůz maličký, s ložným objemem pouze  22.7 m³ (6000 galonů). Tento objem je součtem objemů všech tří prostor. Krajní prostory A a B mají většinou objem maličko menší, než střední prostor C.


Detail kotle a jednoho z dómů ukazuje ty nejdrobnější detaily - především velmi pěkné nýtování, svorníky příruby na dómu apod.


Jiný detailní pohled na kotel. Nápisy na dómech udávají objem jednotlivých prostor vozu - je vidět, že prostřední část má o něco větší objem než krajní.

model Micro-Trains

Model byl uveden na trh v dubnu 2008 a je označen řadou katalogových čísel 66000. (Byla tak vtipně vyplněna mezera v číslování, která vznikla, když byly modely automobilových návěsů, předtím zabírající čísla 66000-68000, přečíslovány mimo řadu čísel obsazených většinou modely nákladních vozů. Bezprostředně předcházející řada 65000 patří totiž staršímu modelu klasického kotlového vozu...) Je to teprve třetí kotlový vůz ve více než stovce typů vozů vyráběných MTL.

Co do rozměrů vůz velmi dobře odpovídá předloze. Dokonce nýtování věrně odpovídá dochovaným výkresům ACF. Velmi pěkně a jemně jsou zpracovány všechny drobné detaily, hlavně lávky, madla, žebříky a armatury na dómech. Tloušťka výlisku kola ruční brzdy se blíží pouhé jedné desetině milimetru (což je s přihlédnutím k obvyklým možnostem plastikářské technologie skoro neuvěřitelné). Vůz má tradičně kvalitně provedený nátěr a dokonalé popisy. Perfektní vzhled vozu dost kazí velké okolky standardních dvojkolí MTL. Vůz je opravdu hodně maličký a navíc je mu dobře vidět "pod sukně" a tak je to hodně nápadné. Dá se to ale napravit výměnou za dvojkolí s nízkými okolky, která MTL také vyrábí.

Vůz zapadá především na kolejiště zobrazující vrcholné období a závěr parního provozu. Výhodou je, že je to vůz zvláště určený pro obsluhu menších podniků, protože opravdu velký podnik se většinou na žádné kolejiště nevejde. Tento kotlový vůz můžete tedy modelově věrně odposunovat na každou vlečku, která by jen trochu mohla potřebovat kapalná paliva a jiné chemikálie.


SCMX 652.


Pohled shora.


Pohled na spodek vozu ukazuje páteřový rám. Některé detaily brzdy jsou pěkné, ale celkově je brzdová soustava dost zjednodušená. Tady by ještě Micro-Trains mohli něco (na celkově velmi povedeném modelu) vylepšit.


Porovnání se starším modelem kotlového vozu Micro-Trains ukazuje, jak maličký je tento tříprostorový vůz.

Stručné hodnocení modelu (z něhož jsem zde částečně čerpal) přinesl časopis Model Railroader v říjnu 2008.

nahoru
Vysokostěnný
Výsypné
Dlouhé plošiny
Třípodlažní
Dřevařské
Nýtovaný kotel
Tříprostorový kotel
Moderní kotel ACF
Chladící
Hlubinové

 

 

Home ] Vysokostěnný ] Výsypné ] Dlouhé plošiny ] Třípodlažní ] Dřevařské ] Nýtovaný kotel ] [ Tříprostorový kotel ] Moderní kotel ACF ] Chladící ] Hlubinové ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.