Rozpojovače

 

 

Rozpojovače pro rozchod 9 mm

pro spřáhla Magne-Matic

Pro rozchod 9 mm jsou v současnosti (2009) nabízeny dva typy rozpojovačů - univerzální permanentní magnet 308 k umístění pod kolej a (rovněž permanentní) rozpojovač 1310 k umístění na pražce (mezi kolejnice). Dříve se snad vyráběl ještě elektromagnetický rozpojovač, ale v současnosti v nabídce není. snad by bylo možné upravit rozpojovač Kadee 708, určený pro rozchod 10.5 mm (velikost H0n3.

Podrobnější popis permanentního rozpojovače 308 je na samostatné stránce.

Odkaz na ceník spřáhel a nástrojů pro práci se spřáhly

 

nahoru
Sestava spřáhla
Konverze spřáhel
Montážní rozměry
Rozpojovače
Ceník spřáhel

Rozpojovač 308

 

 

Home ] Sestava spřáhla ] Konverze spřáhel ] Montážní rozměry ] [ Rozpojovače ] Ceník spřáhel ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.