Jak to funguje

 

 

Jak fungují spřáhla Magne-Matic?

Pro rozpojování spřáhel Magne-Matic se používají rozpojovače vyrobené z vhodně polarizovaného permanentního magnetu. Magnetické pole působí na rozpojovací trny spřáhel - to jsou takové ty ocelové ohnuté drátky, co ční směrem dolů z každého spřáhla a svým tvarem nápadně připomínají brzdové hadice.

Činnost spřáhel při rozpojování a posunu objasňují následující názorné obrázky: 

Princip vysvětlují fotografie spřáhel MTL 1015 (nebo 1016). Spřáhla jsou určena pro rozchod 9 mm a aby to bylo zajímavější, jsou tyto fotografie z použití těchto spřáhel ve velikosti H0e, tedy na úzkokolejce. Tato spřáhla patří k vůbec nejmenším typům a tak je jejich vzhled oproti skutečnému spřáhlu více zjednodušen, než u větších velikostí. Pokud si chcete prohlédnout raději schematické obrázky než fotografie, máme pro vás podobně udělanou stránku s obrázky.

První obrázek ukazuje spojená spřáhla. Takto vypadají např. za jízdy vlaku (je-li v soupravě tah, zůstávají spřáhla takto spojená i při průjezdu nad rozpojovačem). Chceme-li spřáhla rozpojit, zastavíme tak, aby rozpojovací trny byly v prostoru rozpojovače.

Fotografie ukazuje spřáhla vozidel stojících nad permanentním magnetem. Spřáhla jsou sice trochu vychýlena magnetickým polem, ale zůstávají zatím spojena. Pro rozpojení bude nutno spřáhla stlačit.

Zvolna posunujeme lokomotivou zpět. Vozy se namáčknou na sebe a síla způsobená magnetickým polem rozevírá spřáhla tak, až se rozpojí. Nyní můžeme s odpojenou částí soupravy odjet.

Pokud se pohybujeme v magnetickém poli rozpojovače, zůstávají rozpojená spřáhla rozevřena a vychýlena ze střední polohy a nemohou se tedy samočinně spojit.

Pokud najedeme zpět na odpojený díl soupravy v prostoru rozpojovače, vychýlená spřáhla se nespojí, ale pouze se do sebe navzájem zaklesnou. Je to způsobeno tím, že magnetické pole rozpojovače udržuje spřáhla v otevřeném stavu a ve vychýlené poloze. Nyní můžeme odpojené vozy odsunout na libovolné místo a tam je již bez dalšího rozpojovače nechat stát.

Na snímku stav těsně před zaklesnutím spřáhel.

Setkají-li se spřáhla dvou vozidel kdekoliv mimo magnetické pole rozpojovače, jsou připravena k samočinnému spojení.

Stlačení soupravy mimo prostor rozpojovače nezpůsobí rozpojení spřáhel.

 

Díky tomu může jeden strategicky umístěný rozpojovač obsloužit celý rozsáhlý vlečkový areál a Vy se můžete při posunu vydovádět dosyta, aniž byste se omezovali, nebo do provozu souprav zasahovali rukama.

Fotografie pro tuto stránku poskytl Vladimír Vacek (2002).

 

nahoru
Vývoj spřáhel
Konstrukce
Přehled spřáhel
Volba délky
Jak to funguje
Jak to funguje

 

 

Home ] Vývoj spřáhel ] Konstrukce ] Přehled spřáhel ] Volba délky ] Jak to funguje ] [ Jak to funguje ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.