Spřáhla M-M

 

 

Základní varianty provedení spřáhel Magne-Matic

Pro široké použití spřáhel Magne-Matic bylo nutno vyvinout řadu variant, které umožňují použítí spřáhel podle různorodých potřeb modelářů a výrobců modelů. Hlava, kterou se spřáhla spojují je pochopitelně vždy stejná - spřáhla se liší hlavně způsobem uložení ve spřáhlové skříni a jejími rozměry.Základní rozdělení spřáhel je podle dvou kritérií:

1. Podle tvaru zakončení spřáhla pro uložení ve spřáhlové skříni

Spřáhla jsou buďto zakončena ve tvaru T a středící pružina je za spřáhlem, nebo jsou zakončena okem a středící pružina je uvnitř tohoto oka. Spřáhla zakončená okem mají vždy vlastní spřáhlovou skříň. (Podrobněji zde.)

2. Podle místa upevnění spřáhla na vozidle

Spřáhla jsou určena buď k montáži na podvozek (potom se spolu s podvozkem v oblouku natáčejí, což je v prudkých obloucích provozně výhodné, ale nemodelové), nebo na hlavní rám vozidla tak jako ve skutečnosti.

Provedení spřáhel určuje jejich využití

Spřáhla se zakončením tvaru T se používají především pro konverze (rozumějte: pro výměnu jiného spřáhla za spřáhlo Magne-Matic), a to v těch případech, kdy se rozhodneme použít existující spřáhlovou skříň. Spřáhlovou skříň je někdy nutné upravit, zejména vodící trn původní pružiny je často příliš dlouhý a musí se zkrátit apod. Spřáhla se dodávají s vložkou spřáhlové skříně, která vyplní vnitřní prostor původní skříně a vytvoří podmínky pro správnou funkci nového spřáhla. Většinou tato spřáhla montujeme na podvozek (u amerických vozidel téměř výhradně), ale lze je osadit i do spřáhlových skříní na hlavním rámu - typicky u dvounápravových vozů. Výhodou těchto spřáhel je celkem snadná montáž s minimálními zásahy do vozů původně vybavených jiným spřáhlem, nevýhodou je obtížnější dodržení správné výšky, vodorovnosti a funkce spřáhla, způsobené různorodým provedením spřáhlových skříní různých výrobců.

Spřáhla zakončená okem se středící pružinou uvnitř tohoto oka mají vlastní spřáhlovou skříň a tím je dán i způsob jejich použití. Vyměnit spřáhlovou skříň na podvozku je dosti obtížné a proto se tato spřáhla obvykle připevňují přímo na hlavní rám vozidla, pod čelník. Stejná spřáhla jsou na podvozcích vyráběných MTL, kde je pochopitelně "ta správná" spřáhlová skříň již z výroby. Tato spřáhla jsou provozně spolehlivější díky vhodnější konstrukci a i dodržení správné geometrie je zde jednodušší. Podrobněji se s konstrukcí tohoto spřáhla můžete seznámit na jiné stránce.

Ukázky různých provedení spřáhel určených k montáži na hlavní rám vozidla

Jak vybrat z tolika možností to pravé spřáhlo pro Vaše vozidlo? Nejste-li si jisti vlastním úsudkem, jistě radu najdete v databázi spřáhlových konverzí, kterou lze stáhnout z oficiálních stránek firmy Micro-Trains. (Databáze se samozřejmě týká pouze amerických modelů.) Další možnost je zeptat se na doporučený postup hezky česky na naší emailové adrese.

Spřáhlo 1015 (krátký dřík), nebo 1016 (střední dřík). Nejpoužívanější z této skupiny spřáhel. Lze jej použít pro montážní výšku 7.4 mm nad TK (s podložkou), nebo 7.1 mm (bez podložky).

Spřáhlo 1019 (včetně spřáhlové skříně a dalších dílů) je určeno pro 27.2 m dlouhé vozy kombinované dopravy a podobné případy. Natáčení spřáhla se odvozuje od podvozku, svisle je spřáhlo vedeno podpůrným nosníkem za spřáhlovou skříní (součást vozu). Je to jakýsi přechod mezi montáží spřáhla na hlavní rám a na  podvozek.

Spřáhla 1021 a 1022 pro vozidla s omezeným prostorem pro montáž spřáhla. Vhodné pro čela lokomotiv typu E8A od firmy Life-Like, parních lokomotiv 2'D 2' od firmy Bachmann a další případy. Montážní výška je 7.4 mm (1021) respektive 7.8 mm (1022).

Spřáhlo RDA 1023 (též 1025 - stavebnice) - univerzální spřáhlo pro montáž na hlavní rám.

Spřáhlo 1026, určené pro vozy vysokostěnné, plošinové (včetně vozů kombinované dopravy délky 17.5 m) a pro vozy s podobným hlavním rámem.

Spřáhlo 1027 s krátkým dříkem, kompaktní provedení užitečné pro četná vozidla, montážní výška 7.4 mm.

Spřáhlo 2001 vhodné pro japonské lokomotivy Kato. Montážní výška 5.7 mm. Podobně vypadá spřáhlo 2004 pro lokomotivy Kato typu Dash-9.

 

Odkaz na ceník spřáhel

 

nahoru
Novinky MTL
Lokomotivy
Nákladní vozy
Podvozky
Dvojkolí
Spřáhla M-M
Kontejnery

Sestava spřáhla
Konverze spřáhel
Montážní rozměry
Rozpojovače
Ceník spřáhel

 

 

Home ] Novinky MTL ] Lokomotivy ] Nákladní vozy ] Podvozky ] Dvojkolí ] [ Spřáhla M-M ] Kontejnery ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.