Podvozky

 

 

Americké podvozky v sortimentu MTL

V sortimentu MTL je dnes již dvanáct typů podvozků pro rozchod 9 mm.

Vozy amerických železnic jsou až na nemnoho výjimek čtyřnápravové. Nákladní vozy mají podvozek jednotné konstrukce, kterému u nás říkáme podvozek typu diamond. Rám podvozku diamond se skládá ze dvou bočnic a příčníku, které jsou obvykle vyrobeny z ocelolitiny (evropské podvozky jsou naopak většinou svařované). Američané rozlišují řadu provedení tohoto podvozku mezi nimiž je i podvozek který se opravdu jmenuje Diamond. Šest nejběžnějších provedení jednotného nákladního podvozku je v nabídce Micro-Trains. Kromě toho je v sortimentu jeden typ podvozku pensylvánské konstrukce, podvozek Allied Full Cushion a dva typy třínápravového podvozku. To umožňuje, aby modely byly vybaveny historicky správným podvozkem a modelová věrnost tak může být dodržena bez zbytečných kompromisů. Podvozky jsou dodávány též samostatně a to buď bez spřáhel (pro vozy, které mají spřáhlo na hlavním rámu), nebo se spřáhlem Magne-Matic uloženým v různé vzdálenosti od osy otáčení podvozku (pro různé délky převislé části vozu - udávaná délka je vzdálenost mezi otočným bodem podvozku a čelem spřáhlové skříně - viz obr.). Chcete-li u Vašich amerických vozů od jiných výrobců vyměnit spřáhla za typ Magne-Matic, je výměna celých podvozků nejrychlejším řešením. Připevnění podvozku k vozu je totiž u amerických modelů většinou jednotné (navíc MTL dodává otočné čepy pro několik nejběžnějších řešení torny ostatních velkých výrobců). Podvozky se dodávají včetně dvojkolí s normálními, nebo zmenšenými okolky. Základní barvou podvozků je černá, některé typy jsou dodávány i v jiné barvě.

Sortiment doplňují dvou- a třínápravový osobní podvozek. Seznamte se nyní s jednotlivými typy podvozků (pro českého pozorovatele jsou někdy těžko k rozlišení). Na většině obrázků jsou podvozky v provedení s krátkým vyložením spřáhla.

Pokud vás problematika amerických podvozků zaujala, podívejte se též na podvozky Kadee pro měřítko H0.

Dvounápravové nákladní podvozky

Podvozek Archbar

Původní provedení amerického torzně poddajného nákladního podvozku, ještě s nýtovanými díly. Ve své době (na přelomu 19. a 20. století) jím byly vystrojeny téměř všechny nákladní vozy. V roce 1938 bylo jeho používání u vozů přecházejících mezi jednotlivými společnostmi zakázáno. Přesto byl dále používán u ostatních vozů (pracovní vlaky, vlečky, lesní dráhy apod.). Na těchto místech pak bylo možné spatřit podvozky Archbar v provozu ještě na počátku 70. let 20. století.

Podvozek Andrews

Tento podvozek byl navržen na přelomu 19. a 20. století a je dokladem počátku nástupu podvozků vyrobených z odlitků. Ložiskové skříně jsou zasunuty do ocelolitinových bočnic. Tato konstrukce byla (ve srovnání s podvozkem Bettendorf) méně náchylná ke vzniku trhlin a navíc umožňovala použít zachovalé ložiskové skříně z rušených podvozků Archbar. Podvozky vydržely v provozu až do konce 50. let 20. století, ale v té době se již používaly jen u lehčích vozů (chladící vozy). Na některých neveřejných drahách (lesní dráhy) jsou pravděpodobně v provozu dosud.

Podvozek Bettendorf

Normalizovaný podvozek A.A.R., nástupce podvozku Archbar. Jeden z prvních podvozků, u kterého je celá bočnice je tvořena jediným odlitkem, jehož součástí jsou i ložiskové skříně. Byl vyvinut v roce 1903. V první polovině 20. století jím byla vybavována většina nových vozů. Vozy volného oběhu mohly být vybaveny podvozky Bettendorf až do roku 1993.

Podvozek Coil-Elliptic

Varianta běžného podvozku podle norem A.A.R. (t.j. Bettendorf). Vypružení tvoří kombinace listových pružin a vinutých šroubových pružin. Toto poněkud nesymetrické uspořádání prý dobře tlumilo rázy a příčné kmitání vozů na nerovných tratích. (Na obrázku to není moc vidět, ale uprostřed bočnice je vlevo listová a vpravo šroubová pružina.)

Podvozek Roller Bearing

Vývoj tohoto podvozku byl dokončen v roce 1930, ale jako normalizovaný podvozek amerických železnic byl přijat až po roce 1956. Od roku 1966 je požadován u všech nově vyrobených vozů, od roku 1970 u všech rekonstruovaných nákladních vozů. V roce 1978 bylo více než 70% nákladních vozů severoamerických železnic vystrojeno tímto podvozkem.

Podvozek Barber® Roller Bearing

(Typ Barber S-2-C.) Tyto podvozky vstupují na železniční scénu na přelomu 60. a 70. let. Jsou to podvozky současnosti.


Na tomto obrázku je podvozek osazen dvojkolími se zmenšenými okolky. Porovnáním s ostatními obrázky můžete sami posoudit jak významně tato úprava zlepší modelový vzhled.

Podvozek Allied Full Cushion

Podvozek byl vyvinut pro nákladní vozy provozované vyššími rychlostmi, cílem bylo dosáhnout u nich jakosti chodu srovnatelné s vozy osobními. Tlumení rázů spolehlivě obstarávala kombinace vinutých pružin a závěsek, oproti jiným nákladním podvozkům nebyla bočnice neodpruženou hmotou. Jízdní vlastnosti byly lepší v celém oboru rychlostí. Do provozu byly nové podvozky nasazovány od počátku 40. let, používalo je 16 železničních společností, které si od nich slibovaly snížení finančních ztrát vyplývajících z poškození nákladu. Za 2. světové války našly podvozky uplatnění u spacích a jídelních vozů pro vojenské transporty. Po válce byly tyto podvozky postupně stahovány z provozu. Ukázalo se bohužel že jsou náchylnější k vykolejování a protože snahy o jejich zdokonalení selhaly, ICC* jejich provoz ve volném oběhu vozů zakázala v roce 1955.

*) pozn.: ICC -Interstate Commerce Commission

Třínápravové nákladní podvozky

Pěkné detailní obrázky obou uvedených podvozků jsou také na stránce o hlubinových vozech.

Třínápravový podvozek Buckeye

Podvozek byl vyvinut na počátku 20. století jako řešení požadavku na zvýšení kapacity nákladních vozů. Bylo to řešení tak úspěšné, že se tyto podvozky používají dodnes. Kromě těžkotonážních nákladních vozů (zejména hlubinových, ale také vysokostěnných) se používal také pro tendry parních lokomotiv, jeřáby a další zvláštní vozidla. Slovo Buckeye označuje obyvatele Ohia - tedy "Ohioan".

Třínápravový podvozek Commonwealth

Třínápravový podvozek Commonwealth byl vyvinut ve 40. letech pro osobní i nákladní vozy provozované vyššími rychlostmi. Byl dostatečně pevné a přitom poměrně lehké konstrukce a měl klidný chod. Proto se používal i u osobních vozů. Tím se lišil od obdobného podvozku typu Buckeye, který byl určen především pro těžký nákladní provoz.

Podvozek Commonwealth BX

Podvozek pro nákladní vozy provozované vyšší rychlostí (některé vozy spěšninové, poštovní a chladící). Od ostatních dvounápravových nákladních podvozků se odlišuje pensylvánskou konstrukcí (se jhy).

Podvozek Bettendorf Swing-Motion

Podvozek pro služební vozy. Je vypružený listovými pružinami.


Na obrázku v provedení s dvojkolími s nízkými okolky.

Dvou- a třínápravové podvozky pro osobní vozy

Jsou to opět podvozky typu Commonwealth.

Dáváte-li při výměně spřáhel přednost metodě spočívající ve výměně celých podvozků, Micro-Trains Vám umožňují použít ji i u osobních vozů, přestože modely osobních vozů Micro-Trains nevyrábějí. Osobní podvozky jsou osazeny spřáhlem, délku vyložení spřáhla od osy podvozku je možné nastavit.


Dvounápravový osobní podvozek.


Třínápravový osobní podvozek.

Délka vyložení spřáhla

Podvozky jsou dodávány buď bez spřáhel, nebo se spřáhlem Magne-Matic uloženým v různé vzdálenosti od osy otáčení podvozku (vhodné pro různé délky převislé části vozu). Udávaná délka je vzdálenost mezi otočným bodem podvozku a čelem spřáhlové skříně (viz obr.), to je většinou zároveň s čelem vozu (na obrázku je zakreslena tato situace a je kótována vzdálenost právě k čelu vozu). Základní délka je "krátká" - 10 mm. Řada podvozků je dodávána se třemi délkami vyložení spřáhla, na obrázku je jako příklad vyobrazen podvozek typu Bettendorf. Podvozek Barber® Roller Bearing je dodáván dokonce se čtyřmi různými délkami (spolu s podvozkem Commonwealth BX je dodáván i ve variantě s "větším středním" vyložením - 15.25 mm).

krátké vyložení - 10 mm

středně dlouhé vyložení - 12.7 mm

dlouhé vyložení - 20 mm

 
Nedejte se zmást tím, že podvozky na obrázku jedou po okolku místo po jízdní ploše kola, rozměry odpovídají správné situaci.

Všechny nabízené varianty výše zmíněných typů podvozků jsou vypsány v ceníku podvozků. (Různé délky vyložení spřáhla či bez spřáhel, odlišné barvy, dvojkolí s běžnými či zmenšenými okolky, malá či velká balení atd.)

 

nahoru
Novinky MTL
Lokomotivy
Nákladní vozy
Podvozky
Dvojkolí
Spřáhla M-M
Kontejnery

Ceník podvozků

 

 

Home ] Novinky MTL ] Lokomotivy ] Nákladní vozy ] [ Podvozky ] Dvojkolí ] Spřáhla M-M ] Kontejnery ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.