Chladící vůz

 

 

Chladící vůz Colorado & Southern

předloha

Roku 1909 bylo pro úzkorozchodnou dráhu Colorado & Southern vyrobeno 20 chladících vozů označených čísly 500-519. Čtyřnápravové vozy měly úzkorozchodnou variantu podvozků Bettendorf a dřevěnou skříň délky 9.14 m (30 stop). V roce 1912 vozy dostaly nový nátěr a byly přečíslovány. Od roku 1927 se na nich začalo objevovat nové kruhové logo společnosti C&S. V roce 1928 byly tři vozy (1113, 1116 a 1108) odprodány jiné úzkorozchodce, dráze Rio Grande Southern. Kolem roku 1940 začaly vozy dostávat při obnovách nátěru další novou podobu loga, ale v té době jich už zbývalo v provozu jen několik.

model Micro-Trains v měřítku 1 : 87

Chladící vůz dráhy Colorado & Southern je prvním modelem vozidla, které vyrobila firma Micro-Trains pro velikost H0n3. Na modelářský trh byl uveden v dubnu 2006. Model má podvozky Bettendorf osazené kovovými dvojkolími s nízkými okolky a spřáhla Magne-Matic výroby Micro-Trains (dvojkolí jsou asi Kadee).

Spřáhla co do velikosti odpovídají velikosti N (patrně je to typ MTL 1016). Spřáhla je údajně možné vyměnit za typy jiných výrobců, je pro ně připraven druhý montážní otvor (snad je tímto "jiným výrobcem" míněna firma Kadee a její spřáhlo 714). Použití spřáhla velikosti N se zdá být oprávněné, protože skutečná úzkorozchodná spřáhla jsou menší než normálněrozchodná a navíc většina spřáhel Magne-Matic je mírně větší, než by odpovídalo měřítku. (Takže když úzkorozchodka velikosti H0n3 použije spřáhla velikosti TT, tak jsou podle normy, ale "obvyklým způsobem větší" a když použije spřáhla velikosti N, tak to sice není úplně podle normy, ale co do velikosti to lépe odpovídá.) Protože podle známé zásady lze spojovat spřáhla Magne-Matic sousedních velikostí, neměl by být se spřáhly vůbec žádný problém. Tedy až na maličkost - na zkoumaném modelu bylo opravdu spřáhlo pro velikost N, takže jeho rozpojovací trn končí (při použití ve velikosti H0n3) příliš vysoko nad kolejnicemi. Dá se sice posunout, ale nejsem si jist, jestli to bude stačit. Snad toto časem u Micro-Trains dořeší...

Vozová skříň je plastová a je vyrobena velmi detailně, včetně kresby dřeva na prknech. Skříň je doplněna množstvím drobných detailů, jako jsou žebříky, brzdové armatury, střešní lávka, víka otvorů pro doplňování chladícího ledu (na rozdíl od výrobků pro velikost N nejsou otevírací), různá madla atd. Většina detailů je z plastu, svislá hřídel ruční brzdy je ocelová. Rám vozu je kovový ze zinkové slitiny a je doplněn brzdovými armaturami z plastu.

Povrchová úprava je tradičně dokonalá, jako vždy u firmy Micro-Trains. Kvalitní nátěr, ostré kontury nápisů a čitelné i nejdrobnější popisky.


První barevná varianta nového modelu uvedená v dubnu 2006, zachycuje vůz v podobě s kruhovým logem používaným od roku 1927. (Katalogová čísla 850 00 011 a 850 00 012). Obrázek Micro-Trains.


Model se prodává také bez nátěru, jako stavebnice. Obrázek ukazuje z kolika dílů se vůz skládá a jak jemně jsou vylisovány. (Stavebnice má katalogové číslo 850 00 000). Obrázek Micro-Trains.


Chladící vůz C&S 519 je prvním modelem velikosti H0n3, který se mi dostal do ruky. Neměl jsem k němu žádnou kolej, takže jsem ho vyfotografoval takto.


Čelo vozu - strana s ruční brzdou. Hřídel ruční brzdy je z ocelové struny, takže by měla být v provozu poměrně odolná.


Spodek vozu překvapí nejen perfektně propracovanou brzdovou soustavou.


Za jeden z nejpodařenějších detailů považuji řetěz vedený přes kladku, pomocí něhož ruční brzda obchází podvozek. Srovnejte si též s výše umístěným obrázkem čela vozu, kde je patrné pokračování soustavy ruční brzdy až k ovládacímu kolu nad střechou vozu.

Informace o aktuální nabídce úzkorozchodných vozů a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku

nahoru
Chladící vůz
Plošinový

 

 

Home ] [ Chladící vůz ] Plošinový ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.