Spřáhla Märklin

 

 

Spřáhla typu Märklin

alternativní možnost spřahování pro modely Micro-Trains

Spřáhla Märklin provázejí modelovou velikost Z od jejího počátku a dosud jsou nejrozšířenější. Firma Micro-Trains sice upřednostňuje vlastní modelová spřáhla Magne-Matic, ale dodává pro svoje výrobky také klasická spřáhla Märklin. Donedávna bylo dokonce možné koupit většinu vozidel MTL ve dvou provedeních, tj. s oběma typy spřáhel, ale v posledních letech již nové modely MTL se spřáhly Märklin z výroby nevycházejí. Výměnu spřáhel je ale možné provádět stále. Osobně to považuji za krok zpět, ale pokud máte spřáhla Märklin rádi, nebo pokud potřebujete přechodový vůz pro spojování spřáhel obou typů, tak ta možnost tu je.

V nabídce jsou dvě provedení spřáhel Märklin, jedno se montuje přímo na místo po spřáhlu Magne-Matic, druhé je velice jednoduché a montuje se zajímavým způsobem na tornu podvozku.

spřáhlo MTL 908 (nově 002 04 011)

Spřáhlo je podle výrobce určeno k montáži na podvozek, ale není to docela přesné, v zásadě se dá použít všude (a pouze) tam, kde až dosud bylo spřáhlo Magne-Matic. Spřáhlo se totiž dodává bez spřáhlové skříně. Balení obsahuje pouze vlastní spřáhla a středící pružiny, ostatní díly se použijí z nahrazovaného spřáhla.Magne-Matic (pružiny by asi také šly využít a nejspíš jen kvůli častým ztrátám při rozebírání spřáhel jsou přibaleny nové).

Obrázek 1 ukazuje montáž spřáhla na podvozek lokomotivy F7. Na spodní straně podvozku se povolí dva šroubky, tím se uvolní spodní část podvozku, na které je připevněno spřáhlo. Spřáhlo je připevněno dalším šroubkem, po jeho vyšroubování můžete provést výměnu. Před opětovným uzavřením spřáhlové skříně se přesvědčte, že středící pružina řádně sedí na svém místě (obr. 2). Na závěr vyzkoušejte, zda smontované spřáhlo správně pracuje a vrací se do střední polohy. Pokud ne, je potřeba spřáhlo znovu rozebrat a sestavit ho lépe.

Obrázek 3 ukazuje montáž spřáhla na podvozek diamond (pro nákladní vozy). Malým šroubovákem lehce vypáčíte čep podvozku a tím odpojíte podvozek od vozu. Pro další práci je výhodné (nikoliv nezbytné) vyndat z podvozku také dvojkolí. Spřáhlová skříň není v tomto případě sešroubovaná, ale jen secvaknutá. Opatrně ji otevřete (zatlačíte na zadní stěnu spřáhlové skříně, směrem ke spřáhlu) a vyměníte spřáhlo. Zkontrolujete vše stejně jako je to popsané o odstavec výše pro lokomotivu a můžete vůz zase sestavit. Dejte přitom pozor na správnou polohu čepu podvozku. Nemá být zaražen nadoraz do vozu, správně má být zasunut s přiměřenou vůlí, umožňující lehké natáčení i mírné naklánění podvozku.

spřáhlo MTL 907 (nově 002 04 010)

Spřáhlo se montuje kolem torny podvozku, což je poměrně neobvyklé řešení. Celá věc je vymyšlena až neuvěřitelně jednoduše, ale použitelnost je pochopitelně omezena na vozy splňující určité podmínky. Mezi čelem vozu a tornou podvozku musí být ta správná vzdálenost, podvozek musí být řešen tak, aby spřáhlo neomezovalo jeho pohyby, spodek vozu musí být tak hladký aby nebránil pohybům spřáhla a v neposlední řadě musí být na voze ve správném místě onen výstupek, o který se opře plastová středící pružina spřáhla. (Celá situace je vidět na obrázku 1.)

Při výměně spřáhla je opět nutné začít oddělením podvozku (popsáno u předchozího typu spřáhla). Spřáhlo 907 potom navlékněte na tornu pro podvozek (na spodku vozu). Než podvozek vrátíte na vůz, zkontrolujte, zda nebrání funkci spřáhla. Pokud je podvozek osazen dalším spřáhlem, budete ho muset odříznout, anebo celý podvozek vyměnit za jiný bez spřáhla.

U některých vozů je snad možné otočit podvozek na druhou stranu (spřáhlem pod vůz) a tak si operativně a bez velkých zásahů vyrobit dočasný přechodový vůz.

U spřáhla 907 se občas stane, že konec plastové pružiny vyskočí ze své západky (jak ukazují následující obrázky 2 a 3). Spřáhlo pak zůstane vychýlené ze střední polohy a vůbec špatně pracuje. Opravu provedete jehlou nebo jiným tenkým předmětem, který vsunete mezi plastovou pružinu a tornu podvozku (na místo podle obr. 2). Zkušeným zašťouráním se vše vrátí do správné polohy.

Aktuální nabídku spřáhel najdete v příslušném ceníku.

nahoru
Montážní rozměry
Rozpojovače
Spřáhla Märklin
Ceník spřáhel Z

 

 

Home ] Montážní rozměry ] Rozpojovače ] [ Spřáhla Märklin ] Ceník spřáhel Z ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.