Rozpojovač 308

 

 

Permanentní rozpojovač 308 pro spřáhla Magne-Matic

výrobek Micro-Trains a Kadee, vhodný pro rozchody 6.5 - 32 mm

magnet k umístění pod kolej

Nejuniverzálnější z rozpojovačů spřáhel Magne-Matic je tvořen mohutným plochým magnetem s vnějšími rozměry 51 x 38 x 5 mm. Výrobek pochází ještě z časů jednotné firmy Kadee a tak se dnes pod stejným katalogovým číslem 308 vyskytuje jak v nabídce Kadee tak i Micro-Trains (kde má ale ještě nové katalogové číslo 988 00 171). Micro-Trains jej nabízejí pro velikosti N a Z, Kadee pro velikosti H0, Sn3, S, 0n3 a 0, ale je to ten samý výrobek, a ať už je koupený pod jednou, nebo druhou značkou, zvládne celý rozsah. (Zvláštní je, že ani jedna z firem neuvádí velikost H0n3, kterou vyrábějí obě. Ale nebojte, funguje to nejen v H0n3, ale i v TT a případně i v různých obskurních velikostech z uvedeného rozmezí.)


Rozpojovač 308 - magnet s ocelovou zesilovací destičkou vespod.

Kromě vlastního magnetu najdeme v balení ještě 1.3 mm silnou ocelovou destičku, která se pochopitelně magnetu silně drží. Destička má zvýšit účinnost rozpojovače (pravděpodobně funguje tak, že zdeformuje magnetické pole do příznivějšího tvaru). Magnet i s ocelovou destičkou použijeme jako jeden kus, destičkou dolů. Horní strana magnetu (bez destičky) patří přímo pod pražce. V desce nesoucí kolej se vyřízne odpovídající obdélník a do něj se rozpojovač usadí, delší strana magnetu musí být rovnoběžná s osou koleje. Kdo nechce lepit štěrk přímo na magnet, překryje ještě otvor slabým kartonem. Zaštěrkování koleje nemá na účinnost rozpojovače vliv (tedy pokud tam nenasypete třeba železné piliny).

U silného magnetu, jakým třistaosmička je, je důležité posoudit chování vozidel s magnetickými díly v magnetickém poli rozpojovače (týká se pochopitelně jen dílů ve spodní části vozidla - v dosahu magnetu). Vozy menších měřítek s ocelovými osami dvojkolí magnet spolehlivě pochytá. Ale i případy, kdy magnet některý vůz jen lehce přitáhne - např. naruší plynulý průjezd vozu lehkým škubnutím, mohou být provozně nepříjemné. Takový vůz může být obtížné odpojit, anebo se bude (kvůli tomu škubnutí) nechtěně odpojovat sám při běžných průjezdech nad magnetem.


Rozpojovač 308 pod kolejí velikosti N Atlas.

U větších měřítek může být spolehlivost rozpojovače horší. Nejde o to, že by magnet nebyl pro větší spřáhla dost silný, ale jeho účinek snižuje podstatně větší výška koleje. Například kolej Atlas N je vysoká jen 2.7 mm, ale kolej Peco 0 je o 5 mm vyšší (7.7 mm) a to ještě kolej Peco není v nulce ta nejvyšší. Doporučení jak zvýšit účinek rozpojovače ve větších velikostech je několik: Používat kolejivo s co možná modelovými (nízkými) kolejnicemi, ztenčit pražce nad rozpojovačem a tím ho posunout výš - blíže ke spřáhlům a další možností je zesílit magnetické pole naskládáním více magnetů 308 na sebe (výrobce doporučuje dva nebo tři). Ocelovou destičku dáváme v tomto případě jen pod nejspodnější magnet. Nejlépe je tato opatření kombinovat.


Zesílení magnetického účinku pro použití ve velikosti 0 (obr. Kadee).

sklopný rozpojovač

Základní poučka říká, že pokud vlak jede přes rozpojovač plynule a v soupravě je stále alespoň mírný tah, k rozpojení nedojde. Zdálo by se tedy, že rozpojovače mohou být rozmístěny všude a provozu to nevadí, naopak. V praxi ale vlaky zdaleka tak plynule nejezdí, stačí krátký výpadek proudu na lokomotivě, vlakem proběhne trhnutí a nechtěné rozpojení je tu.

Z toho důvodu se nedoporučuje umisťovat tyto silné magnety do hlavních průjezdných kolejí. Zatímco ve vlečkových areálech a na vedlejších kolejích jsou napevno instalované magnety zcela vyhovující, v průjezdných kolejích by to chtělo magnet ne tak docela permanentní. Řešením je umístit magnet na nějaký mechanismus, který jej v případě potřeby od koleje vzdálí. Způsobů, jak toto udělat je mnoho, je možno použít digitálně řízené servopohony, ale když uvážíme, že obvykle posunujeme přímo před svýma očima, ukazují se jako ideální ta nejtriviálnější řešení.

Nejjednodušší je magnet sklopný, připevněný na jednoduchém pantu. Magnet připevníme prostřednictvím zesilovací destičky, která je ocelová a dají se do ní vyvrtat upevňovací otvory, a dá se i jinak obrábět nebo svářet. Vlastní magnet se raději opracovávat nepokoušejte. Obrázek Kadee ukazuje magnet, který je v pracovní poloze přidržovaný lankem a který po uvolnění lanka vlastní vahou spadne do "vypnuté" polohy. Možností je ale více. Magnet se může sklápět například také kličkou. Magnet může být také v horní (pracovní) poloze zajištěn vlastní magnetickou silou, když se bude držet šikovně umístěného proužku ocelového plechu. Potom ale musí být sklápěcí mechanismus schopen vyvinout sílu potřebnou pro odtržení magnetu.


Návrh jednoduchého mechanismu sklopného magnetu podle výrobce (obr. Kadee).


Balení s rozpojovačem 308 v provedení od obou dodavatelů.


Správně umístěný rozpojovač - osa koleje je přímo nad podélnou osou rozpojovače, spřáhla se otevírají. Pro tuto situaci ve velikosti N byla použita kolej Atlas a vozy Micro-Trains. Rozpojovač jsem schválně použil z balení Kadee, aby bylo vidět, že v tomto případě jsou obě značky zaměnitelné.


Zde je vidět, jak jsou rozpojovací trny obou spřáhel přitahovány k opačným pólům správně umístěného magnetu, Spřáhla se tedy vychylují od sebe. Spřáhla jsou ale pro následné odsunutí odpojeného vozu vychýlená až příliš, takže se do sebe správně nezaklesnou (přesto se posun kratšího dílu vlaku asi povede bez nehody). Magnet 308 je z tohoto pohledu pro velikost N asi příliš široký.


Špatně. Pokud je magnet umístěný nesprávně, rozpojovač nefunguje. Kolej je posunutá ke straně a obě spřáhla jsou přitahovaná na stejnou stranu. V tomto případě je posunutí hodně výrazné, ale vadilo by i vyosení o jeden milimetr. Před definitivním připevněním rozpojovače a koleje doporučuji funkci vyzkoušet a případně ještě polohu doladit.

Odkaz na ceník spřáhel a nástrojů pro práci se spřáhly 

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.