Plošinový

 

 

Úzkorozchodný plošinový vůz

model Micro-Trains v měřítku 1 : 87

Plošina je tvořena velmi přesným a detailně provedeným kovovým odlitkem, jehož součástí jsou například i tenoučká oka na klanice. K tomuto kovovému rámu jsou pak připojeny další, většinou plastové díly. Plastový je i nosný rošt pod podlahou vozu. Toto dvoudílné řešení umožnilo ponechat průhled mezi příčníky a podlahovými prkny, jako u skutečného vozu. Velice pěkné je také provedení brzdy. Ta je modelována v celém rozsahu. Na voze najdeme brzdový válec, kompletní táhloví a pákoví a také celou sestavu ruční brzdy od ovládacího kola, přes řetěz obcházející podvozek, až k připojení na pákoví ovládané brzdou pneumatickou. Pochopitelně chybí mechanické propojení brzdy na podvozky, ale (možná trochu zbytečně) chybí také brzdové hadice (modelované tak jen rozpojovacími trny spřáhel Magne-Matic). Další drobné detaily jsou k vozu přiloženy a na model si je dosazuje modelář sám. Takto jsou provedeny stupačky, madla a páky pro ovládání samočinného spřáhla.

Spřáhla co do velikosti odpovídají velikosti N (patrně je to typ MTL 1016). Je to spřáhlo pro velikost N, takže jeho rozpojovací trn končí (při použití ve velikosti H0n3) příliš vysoko nad kolejnicemi. Dá se sice posunout, ale nejsem si jist, jestli to bude stačit. Dvojkolí jsou kovová, patrně výroby Kadee.


Plošinový vůz WP&Y 793. Chybí drobné detaily, které si má na model dosadit modelář (stupačky, madla atd.).

vůz WP&Y

Na fotografiích připojených k popisu tohoto modelu je zachycen vůz v nátěru společnosti White Pass & Yukon, tedy dráhy spojující pobřeží Aljašky s kanadským vnitrozemím, kde teče řeka Yukon. Proto přidávám ještě pár slov k tomuto konkrétnímu modelu. Vůz byl vyroben na počátku 20. století jako dobytčák pro dráhu Colorado & Southern, ale později mu byla vozová skříň odstraněna, a na Aljašce už byl provozován jako plošinový. Trať WP&Y není propojena s žádnou jinou železnicí a tak není nezbytně nutné uvádět na vozech název společnosti. To je případ i tohoto plošiňáku, který je popsaný minimálně, a kromě nezbytných údajů o kapacitě vozu nese jediný nápis - číslo vozu 793. Provedení nápisů odpovídá šedesátým létům.


Jiný pohled na tentýž vůz. Tenoučká oka na klanice jsou součástí kovového odlitku plošiny.


Detail brzdového válce a dalších armatur na spodku vozu.


Detail konce vozu působí bez stupaček poněkud stroze. Pro upevnění stupačky slouží čtyři maličké obdélníkové otvory, stupačka se připevňuje bez použití lepidla.


Detail opačného konce vozu ukazuje především skvěle zpracovanou ruční brzdu. Také zde ještě chybí doplnit stupačku (a také ovládání spřáhla).


Tento obrázek ukazuje díly, které je na vůz třeba doplnit. Jsou to stupačky (A), madla (B) a páky ovládání samočinného spřáhla (C). Všechny díly se připevňují bez použití lepidla a k vozu jsou přiloženy v dostatečném počtu (s rezervou).

Informace o aktuální nabídce úzkorozchodných vozů a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku

nahoru
Chladící vůz
Plošinový

 

 

Home ] Chladící vůz ] [ Plošinový ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.