g
Nádraží Kácov

 

 

Stanice Kácov


Celkový pohled na kolejiště, stanice Kácov zabírá celou přední část.

Nádraží Kácov má zastřešené ostrovní nástupiště s podchodem, což je u stanice této velikosti spíše neobvyklé. Na pravé zhlaví stanice navazuje menší depo s dvoumístnou výtopnou, vodárnou a dalším vybavením.


Kácov má dokonce jedno ostrovní nástupiště.


Staniční kolejiště a depo.


Pravé zhlaví a část depa.


Levé zhlaví se stavědlem.


Stanice je poctivě vybavena pěkně provedenými návěstidly.

Fotografie pro tuto stránku byly pořízeny v červnu 2004 na výstavě modelové železnice v Pečkách.

 

nahoru
Nádraží Kácov
Kněževes

 

 

Home ] [ Nádraží Kácov ] Kněževes ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.