g
Nákladní vozy

 

 

Nákladní vozy Petra Sporera

Uacs / Raj

Dvojice vozů řady Uacs / Raj 2. typu (s rámem odvozeným od vozů Pao) patří k prvním modelům, které Petr postavil (někdy kolem roku 1990 ?). Podvozky jsou z nákladních vozů Piko, otvor v podélníku byl trochu zakulacen, aby se lépe podobaly našim podvozkům 26-2.8. Velkým problémem bylo získat polotovar pro stavbu nádob. Až po několika pokusech se soustružením a odléváním se podařilo dosáhnout vyhovujícího tvaru. Velmi pěkným detailem, který na těchto snímcích není vidět jsou horní plošiny, kde rošt plošin je skutečně průhledný.


Uacs / Raj s hnědočervenou rakví - pohled ze strany žebříků.


Vůz se zelenou rakví - pohled z druhé strany.

Tcms (Utz)

Nejprve Petr vyrobil skříň vozu Utz z napouštěného papíru. Tuto skříň jsem zaformoval do lukoprénu (bohužel přitom vzala za své) a následně jsme z epoxidu vyrobili celou sérii těchto vozů. Dva z nich můžete vidět zde na obrázcích.


Tcms (Utz) ČSD. Nápisy jsou psané perkem od ruky a i když nejsou jednotlivá písmenka čitelná, lze vytušit nápis "vozeň nesmie opustit územie ČSFR".


Jiný vůz z téže série.

Es (Vte)

Další dvojice modelů nákladních vozů zobrazuje dva podobné vozy, které sice mají stejné řadové označení, ale liší se řadou detailů a také svým původem. Prvním z nich je vůz Es (Vte) 31. skupiny (nebo 27. skupiny ?). Tyto vozy ČSD nakoupily v zahraničí - v Jugoslávii (nebo v Rumunsku). V 90. letech byly vyřazeny a dnes se s nimi již v provozu nesetkáte. Vůz na obrázku vznikl drobnými úpravami továrního modelu (především dostal nové popisy).


Takovýto vůz Es (Vte) již u ČD neuvidíte.

Druhý vůz je na první pohled skoro stejný, ale při bližším pohledu si povšimnete rámu s vnějšími podélníky, který je znamením vozu tuzemské výroby. Es (Vte) vyrobené v České Lípě patří k nejběžnějším vozům i u současných ČD. Model opět vznikl úpravou továrního výrobku, v tomto případě ale bylo úprav více. Bližší pohled na model by mohl upřesnit, zda se jedná o model vozu 10., 11., 12. nebo 13. skupiny.


I dobří modeláři často rozdíly mezi uhláky nevidí a tak jen málokdo má na kolejišti ten správný český vůz, jako je na tomto obrázku.

Smmp (Pao)

Další klasický vůz ČSD. O skutečných vozech Pao se na těchto stránkách můžete dozvědět i více.


V provozu většinou potkáte vozy Pao s klanicemi. Vozy bez klanic (jako je tento model) ale také nejsou nijak vzácné.

Fotografoval Dan Buchtela na modulovém kolejišti Zababov, 2004.

 

nahoru
477.0
524.1
E 499.1
M 131.1
Nákladní vozy
Krčský les

Hacgs (Za)

 

 

Home ] 477.0 ] 524.1 ] E 499.1 ] M 131.1 ] [ Nákladní vozy ] Krčský les ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.