g
Habis DB

 

 

Zavřený vůz s odsuvnými stěnami řady Habis DB

model Arnold v měřítku 1 : 160


Habins 278 2 396 SJ.

Tento vůz má být modelem vozu řady Habis DB, typu 8 (jsou to zřejmě privátní vozy Transwaggonu), ale většinou je nabízen v různých nátěrech jiných drah - především SJ, ale také ÖBB, AAE a SNCB. Model měří 145 mm přes nárazníky.

V Evropě existuje větší množství na první pohled podobných, ale často i v základních rozměrech podstatně odlišných vozů řad Habis, Habins, Habbillns apod. a pro každý nátěr tohoto arnoldího výrobku by tedy bylo potřeba posuzovat zvlášť nakolik je věrným obrazem své předlohy. Jedno je ale jisté - většina neněmeckých vozů má ve skutečnosti podvozky Y25 a je velká škoda, že Arnold ani toto u vozu Habis nerespektuje, když pro jiné vozy modelové Y25 normálně vyrábí.


Vůz Nordisk Transport Rail je registrovaný u SJ a správně by měl mít podvozky typu Y25.

Informace o aktuální nabídce vozů a o jejich cenách naleznete v ceníku evropských modelů velikosti N.

nahoru
Habis DB
Sgjs DB
Kontejner 1C
tramvaj Düwag

 

 

Home ] [ Habis DB ] Sgjs DB ] Kontejner 1C ] tramvaj Düwag ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.