g
Twinstack

 

 

Kontejnerový vůz Twinstack

Vagónka Gunderson vyvinula vůz Twinstack na počátku 80. let. Byl to první vůz pro přepravu kontejnerů ve dvou vrstvách, který v USA dosáhl většího rozšíření. Později se sice v provozu ukázalo jako omezující, že Twinstack nemůže přepravovat dostatečný počet kontejnerů delších než 40 stop, ale když vozový park, sloužící stále rostoucí kontejnerové dopravě, dostatečně naředily novější typy vozů, přestalo to vadit. Dnes jsou tyto vozy nasazovány především na vlaky vozící mezinárodní kontejnery do a z přístavů. V těchto mezinárodních relacích totiž stále převažují dvaceti a čtyřicetistopé kontejnery. Robustní vozy Twinstack dobře odolávají tvrdému provozu a tak jsou až na několik kusů zničených při nehodách dosud (2005) všechny v provozu.

Vozy Twinstack se vyráběly jako pětičlánkové jednotky. Spojení více článků do jedné vozové jednotky přináší několik výhod. Jednak se ušetří na vlastní hmotnosti vozu (společné podvozky, méně spřáhel atd.). Méně spřáhel ve vlaku také znamená menší podélné rázy při změnách rychlosti a tedy lepší ochranu nákladu před poškozením. Z tohoto důvodu se zkoušely i delší, desetičlánkové vozy. Ale když jediná závada vyřadila celou desetičlánkovou jednotku na čas z provozu, ukázalo se to jako méně výhodné, a jako optimální počet článků vyšlo číslo pět.


Twinstack BNSF - vůz má ještě zelený nátěr dráhy Burlington Northern včetně většiny nápisů, ale již je přečíslován do parku následnické společnosti BNSF.

Twinstack může v dolní vrstvě přepravovat jeden čtyřicetistopý kontejner, nebo dva dvacetistopé. Protože je ale krátkých, dvacetistopých kontejnerů méně, nemají pro ně některé vozy patky ve všech článcích (mají je například jen v krajních článcích, nebo naopak jen ve vložených článcích). V horní vrstvě může být jeden kontejner délky 40, 45 nebo 48 stop. Vozy Sea Land jsou upraveny též pro vlastní kontejnery délky 35 stop.

Vozy Twinstack jsou výrazné vysokými čely článků. Tato čela měla za úkol udržovat kontejnery uložené v horní vrstvě na místě. Toto opatření se ale ukázalo jako nedostatečné a stávalo se, že prudký vítr bral prázdné kontejnery z vozů. Aby se tomuto nebezpečnému jevu zabránilo, začalo se nejprve s navařováním dalších 244 cm vysokých stěn na čela vozových skříní. Upravené vozy tak byly i v prázdném stavu vysoké přes 6 metrů od TK. Mezitím ale někoho napadlo zajišťovat kontejnery ve vlacích jejich vzájemným pospojováním pomocí IBC spojek (IBC = InterBox Connector), stejně jako se to dělá na lodích. Tím byl problém vyřešen zcela a se zvyšováním čelnic se přestalo. Následující typy kontejnerových vozů již zvýšená čela nemají. Ani u vozů Twinstack již čela sahající (v nenastavované podobě) do výše spodní části horního kontejneru nemají žádné funkční využití, přispívají pouze k vysoké tuhosti vozové skříně a tím k značné provozní odolnosti těchto vozů.


Twinstack ložený kontejnery. V dolní vrstvě jsou čtyřicetistopé kontejnery (vlevo standardní Florens a vpravo vysoký AJCL), v horní vrstvě jsou kontejnery délky 45 stop.

model de Luxe innovations

De Luxe innovations vyrábí pětičlánkový vůz Twinstack v klasickém provedení (bez navařovaných čel). Hlavní rámy vozových článků jsou plastové a vůz je tak v prázdném stavu velice lehký. Doporučuje se proto jezdit s vozem alespoň zčásti naloženým kontejnery. K vozu je přiloženo pět válcových závaží, která jsou určena k dobalastování vozu - závaží se umístí dovnitř kontejnerů (kontejnery de Luxe innovations mají vyjímatelnou podlahu a závaží má nejen tu správnou hmotnost, ale také rozměry na míru vnitřního prostoru kontejneru). Balastují se samozřejmě kontejnery naložené na voze v dolní vrstvě. Kontejnery v horní vrstvě zajistíte slepením s dolními kontejnery kontejnerovým lepidlem de Luxe innovations. Pokud přece jen chcete jezdit s prázdným vozem, zapojujte ho na konec soupravy - stejné pravidlo ostatně platí i u skutečných vozů.

Stěny vozových skříní jsou z důvodu dodržení vysoké modelové věrnosti tvořeny tenkými plastovými deskami a výrobce varuje před působením sálajícího tepla nebo intenzivního slunečního záření na model, který by se mohl zdeformovat. Podle skutečnosti jsou vyrobeny i vnitřní stěny vozu ve kterých jsou charakteristické kruhové prolisy. Pěkným detailem je dno vozové skříně - tyto vozy totiž nemají podlahu, na jejím místě je jen soustava šikmých táhel, která zavětrují vozovou skříň.

Velmi pěkným detailem jsou plošinky a další pochozí lávky, které jsou zhotoveny z tenkého leptaného nerezového plechu, takže jsou opravdu průhledné. Totéž platí i o stupačkách a madlech.

Vůz se prodává prázdný, bez kontejnerů, v sestaveném stavu (přiložena jsou závaží). Krabička na pětičlánkový vůz je sice poněkud delší než obvykle, ale to by nikomu nemělo vadit. Více obrázků (včetně dalších barevných variant) je na zvláštní stránce.


Krajní článek vozu Twinstack.


Detail čela vozu ukazuje provedení plošiny z leptaného nerezového plechu a další detaily. Mírně odlišný odstín zelené pod zkratkou vlastnické železnice BNSF naznačuje, že vůz prošel přečíslováním a staré označení bylo zamalováno.


Pohled dovnitř prázdné vozové skříně ukazuje charakteristické kruhové prolisy v bocích (ne to opravdu není pozůstatek nedokonalé technologie výroby modelu, takhle vypadají i skutečné vozy) a hlavně příhradovou konstrukci nahrazující dno vozu. V takovémto modelu skutečně není mnoho prostoru na závaží.


Detail spojení dvou článků vozu.

Informace o aktuální nabídce modelů de Luxe innovations je rozdělena na dvě části. Kontejnery a související zařízení (kromě vozů) najdete v ceníku kontejnerů, ostatní výrobky (včetně kontejnerových vozů) v ceníku amerických modelů velikosti N 

nahoru
Polokatalog
Kontejner 20´
Kontejner 40´
Kontejner 40´ chl.
Kontejner 40´ vys.
Kontejner 45´
Kontejner 48´
Kontejner 53´
Twinstack
Maxi-Stack III
RoadRailer
Zavřený vůz AAR
Vůz na štěpky
Twin Tub
Návěs kontejnerový
Návěs skříňový
Kontejnerové lepidlo

Další obrázky

 

 

Home ] Polokatalog ] Kontejner 20´ ] Kontejner 40´ ] Kontejner 40´ chl. ] Kontejner 40´ vys. ] Kontejner 45´ ] Kontejner 48´ ] Kontejner 53´ ] [ Twinstack ] Maxi-Stack III ] RoadRailer ] Zavřený vůz AAR ] Vůz na štěpky ] Twin Tub ] Návěs kontejnerový ] Návěs skříňový ] Kontejnerové lepidlo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.