g
California Zephyr

 

 

Kalifornský vánek


Vyhlídkové vozy byly typickým znakem vlaku. Vyhlídkovou kupoli mělo pět vozů z jedenácti, z toho tři byly velkoprostorové. Jeden z nich - Silver Bronco - je na obrázku.

předloha

California Zephyr je jedním z legendárních severoamerických dálkových rychlíků. Na svou trať spojující Chicago se San Franciscem (4075 km) poprvé vyjel 20.3.1949. Cesta v té době trvala 52.5 hodiny a na jeho provozu se podílely tři významné železniční společnosti. Ze San Francisca vlak vyjížděl v 9 hodin ráno po kolejích dráhy Western Pacific (WP). Druhý den časně ráno (5:20-5:40) přešel v Salt Lake City na koleje Denver & Rio Grande Western (D&RGW) a po nich pokračoval do Denveru, kam dojel v 19:00. Zde přešel na trať Chicago, Burlington & Quincy (CB&Q). Do Chicaga dorazil třetího dne v půl druhé odpoledne.

California Zephyr jezdil za denního světla kaňonem Feather River a přes Skalisté hory, méně poutavou rovinatou krajinou se hnal většinou v noci. Jeho trať byla známá jako "vyhlídková jízda napříč Amerikou" - alespoň to tak říkal reklamní slogan zavedený již pro jeho předchůdce, vlak Exposition Flyer. Ten jezdil již od roku 1939 a jeho souprava se skládala z osobních vozů těžké stavby.

Pro Kalifornský vánek byly objednány vozy o generaci novější. Aby si cestující mohli dosyta užít vyhlídek, byly do vlaku hned od začátku řazeny vyhlídkové vozy Vista-Dome. Zpočátku byly soupravy California Zephyru jedenáctivozové. Pro zajištění každodenního provozu jich bylo potřeba šest. Všech 66 vozů se skříněmi z nerezavějící oceli vyrobil Budd v letech 1948-1949 a dráhy si je rozdělily v poměru délek svých úseků trasy vlaku. CB&Q patřilo 27 vozů (1664 km), D&RGW 15 (917 km) a WP 24 vozů (1493 km).

Soupravy California Zephyru se jen zřídka odlišovaly od standardního řazení. Vozy byly vybaveny vlakovým telefonem a dalšími sítěmi a vložení jediného cizího vozu tyto systémy vyřadilo z provozu. Z důvodu velkého zájmu bylo v roce 1952 vyrobeno dalších 12 vozů. Když se přestaly k cestování používat spací vozy s otevřenými oddíly, byly příslušné vozy California Zephyru přestavěny na sedačkové.

Úpadek osobní dopravy v Severní Americe se nevyhnul ani nejslavnějším vlakům. Provoz se postupně stal ztrátovým a tak se California Zephyr vydal 23.3.1970, pár dní po svých 21. narozeninách, na svou cestu naposled.

model Kato


Celá dárková sada obsahuje kromě 11 vozů vlaku i kolej pro jeho vystavení.

Kato dodává model California Zephyru jako kompletní jedenáctivozovou soupravu v jediné sadě. Tak jako ve skutečnosti jsou vozy popsány vlastnickými značkami tří společností, podle toho, který vůz komu patřil. Kromě toho má každý vůz na bočnici své jméno (všechny vozy mají jméno ve tvaru Silver něco - např. Silver Valley) a název vlaku California Zephyr.

V soupravě najdeme osm různých typů vozů. Nápadně odlišné jsou především první a poslední vůz. Jako první je řazen vůz zavazadlový, který je kratší než ostatní vozy v soupravě (délka skutečného vozu je 21 950 mm). Na konci soupravy pak je vůz s koncovou vyhlídkou, který je zajímavý tím, že má přechodový měch jen na jednom čele. Zadní konec vozu je proudnicově zaoblen a opatřen okny, aby cestujícím ve společenském oddíle poskytl panoramatický pohled dozadu (podobné vozy měly i ostatní severoamerické dálkové vlaky). Kromě toho má vůz ještě vyhlídkovou kupoli a v přední části lůžkové oddíly.

Ostatní vozy soupravy lze rozdělit do dvou skupin podle toho, jestli mají, nebo nemají vyhlídkovou kupoli. Bez kupole jsou vozy lůžkové, vůz lehátkový a vůz jídelní. Lůžkový vůz má 10 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových kupé (v soupravě jsou tři takové vozy), lehátkový vůz (je terminologickou otázkou, jestli je korektní mu tak říkat) má 16 otevřených oddílů. Kupoli mají čtyři vložené vozy. Tři jsou velkoprostorové (z toho jeden se liší tím, že má oddíl pro průvodčího), čtvrtý obsahuje bufet, společenský oddíl a nocležnu pro personál.


Služební (zavazadlový) vůz je kratší než ostatní vozy v soupravě.


Lůžkový vůz.

Modely vozů dobře odpovídají předloze, včetně modelových podvozků typu 41-NDO General Steel Foundries. Podvozky mají kovová dvojkolí s nízkými okolky a s přípravu pro odběr proudu pro vnitřní osvětlení (které lze dodatečně doplnit).

Vozy jsou z výroby opatřeny modelovými spřáhly Kato, která jsou kompatibilní se spřáhly Magne-Matic firmy Micro-Trains (spřáhla nejsou z výroby osazena rozpojovacími trny, ty jsou přiloženy v pytlíčku).


Jídelní vůz.


Střecha jídelního vozu je zajímavá množstvím detailů. Snímek také ukazuje provedení přechodového měchu.

odpovídající lokomotivy

Souběžně se soupravou vozů California Zephyru uvedlo Kato v dalších sadách i modely odpovídajících lokomotiv jednotlivých drah, které se na provozu California Zephyru podílely. Za dráhu CB&Q je to sada lokomotiv typu EMD F3 ve složení A-B-A ve stříbrném nátěru. Dráhu D&RGW reprezentuje A-B-A sada lokomotiv Alco PA (PB) v nátěru, který se používal speciálně na lokomotivách vyčleněných pro tento vlak.


Vyhlídkový vůz s bufetem, společenským oddílem a nocležnou pro personál je v soupravě jen jeden.

Podrobnější hodnocení modelu, z něhož jsem zde částečně čerpal přinesl časopis Model Railroader v březnu 2005.


Detail provedení vyhlídkové kupole, v tomto případě je na snímku kupole koncového vozu.


Koncový vyhlídkový vůz (v přední části s lůžkovými oddíly) je nejnápadnějším vozem vlaku.


Salónek na samém konci vlaku umožňoval panoramatický pohled nazpět. Na tomto snímku je také dobře vidět provedení podvozku a umístění vlastnické značky (zde D&RGW) na voze.

Přehled vozů California Zephyru

shora dolů: služební (zavazadlový) vůz - Silver Bear (CB&Q)

tři velkoprostorové vozy s vyhlídkovou kupolí - Silver Bronco (D&RGW), Silver Ranch (CB&Q) a Silver Feather (WP)

bufetový a společenský vůz s vyhlídkovou kupolí a nocležnou pro personál - Silver Club (CB&Q)

----

dva lůžkové vozy - Silver Valley (CB&Q) a Silver Glacier (D&RGW)

jídelní vůz - Silver Diner (CB&Q)

lehátkový vůz - Silver Aspen (D&RGW)

 třetí lůžkový vůz - Silver Canyon (WP)

koncový vůz lůžkový, s vyhlídkovou kupolí a společenským oddílem - Silver Sky (D&RGW)


Koncový vyhlídkový vůz tradičně také nesl prosvětlené logo s názvem vlaku. Obrázek ukazuje, že tento atribut najdeme i na modelu Kato. Vidíme zde také výrazná koncová světla, kterými se s vámi tento příspěvek o slavném vlaku loučí.

Informace o aktuální nabídce vozů a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N

 

nahoru
Alco PA
F3 (A+B)
SD70MAC
SD80MAC
SD90MAC
GE AC4400CW
GE P42
Budd RDC 1-4
California Zephyr
Superliner
Služební
MHC

 

 

Home ] Alco PA ] F3 (A+B) ] SD70MAC ] SD80MAC ] SD90MAC ] GE AC4400CW ] GE P42 ] Budd RDC 1-4 ] [ California Zephyr ] Superliner ] Služební ] MHC ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.