g
Město

 

 

Městské budovy

modely Walthers Cornerstone

Obchodní ulice II.


Foto Walthers, model na snímku má nátěr.

Model, který vám přiblíží klasický vzhled centra amerického maloměsta. Právě takové budovy by se mohly vyskytovat v nejbližším okolí nádraží, které modelujete. Jediná stavebnice obsahuje hned tři městské domy s obchody v přízemí. Jeden z domů je rohový, s nárožní vížkou.

Domy tohoto slohu se v amerických městech stavěly od občanské války. Předtím se stavěly domy dřevěné, ale po četných požárech byla celá centra měst znovu vybudována z cihel. Viktoriánské období přineslo fasády bohatě zdobené římsami a různými plastickými ornamenty (ty byly často z litiny, nebo vyřezávané ze dřeva). Nejzdobnější bývaly rohové domy. Věžička se stala jejich oblíbenou ozdobou, přestože jiný, než dekorativní účel často neměla. Od 20. do 50. let se vzhled domů příliš nezměnil, ale v období poválečného rozvoje nastala vlna modernizací obchodů v přízemí. Nové výklady ze skla a oceli více poutaly pozornost nakupujících. Vyšších podlaží se ale tehdejší úpravy příliš nedotkly. Změnila je teprve energetická krize v 70. letech - z úsporných důvodů byla tehdy zmenšována okna. V současnosti jsou již tyto budovy často považovány za historickou památku a tak jsou renovovány do svého historického vzhledu, aby dále zdobily centra amerických měst.

Domy od sebe nelze oddělit, jejich přední i zadní stěna je vylisována z jediného kusu. Proto také mají všechny tři domy po sestavení stejnou barvu. Teprve s pomocí modelářských barev dosáhnete pestrobarevného vzhledu ulice jako na obrázku. Obchody můžete opatřit autentickými firmami a reklamami díky přiloženému obtiskovému aršíku. Stavebnice obsahuje i chodník. Půdorys sestaveného bloku tří domů včetně chodníku má rozměry podle obrázku:

Dva městské domy s obchody


Foto z přebalu stavebnice Walthers.

Další dvě budovy, kterými můžete doplnit obchodní třídu svého amerického maloměsta. Pro tyto obchody platí zhruba totéž, co bylo napsáno o předloze předchozí stavebnice. Podobné zděné budovy se stavěly od 20. let 19. století i na rychle se rozvíjejících předměstích. Koloniály, lékárny a další potřebné obchody byly zakládány na rušnějších předměstských ulicích a na křižovatkách.

Stavebnice obsahuje dvě samostatné budovy včetně chodníku. Obchody můžete opatřit autentickými firmami a reklamami díky přiloženému obtiskovému aršíku. Půdorys budov má rozměry podle obrázku:


Ukázka z návodu - obrázek Walthers.

Informace o aktuální nabídce stavebnic a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N.  

nahoru
Kontejnerový vůz
Kontejnery
Kont. jeřáb
Depo
Silo
Město

 

 

Home ] Kontejnerový vůz ] Kontejnery ] Kont. jeřáb ] Depo ] Silo ] [ Město ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.