g
Silo

 

 

Betonové obilné silo ADM

model Walthers Cornerstone v měřítku 1 : 160


Foto Walthers.

Moderní betonové silo je typickou stavbou lemující železnice v mnoha částech světa. Model má představovat sila typická pro obilnářské oblastí USA, ale celkem dobře se může hodit i pro naše kolejiště. Nejvyšší, věžovitá část budovy obsahuje výtah pro dopravu obilí do sil, odlučovače prachu, další technologické vybavení a kancelář. K této ústřední části přiléhá osm válcových zásobníků na obilí. Po stranách hlavní budovy jsou dva nízké přístavky pro vykládku a nakládku vozidel. Jeden je určen pro vagóny, druhý pro silniční vozidla.

Model lze dále rozšířit pomocí stavebnice Walthers 933-3226. Ta obsahuje dalších osm obilných bunkrů stejného provedení (včetně střešní nástavby z vlnitého plechu, ve které je ukryto zařízení rozvádějící zrní do jednotlivých zásobníků).

Při dokončování stavebnice můžete silo ozdobit nápisem ADM (vysvětlení zkratky je na této stránce zcela dole), který je ke stavebnici přiložen na obtiskovém aršíku. Pokud byste na silu raději viděli například nápis ZZN a.s. (třeba takový, jaký je na silu v Pečkách), musíte si ho vyrobit sami. Půdorysné rozměry budovy (v základním rozsahu - po sestavení jedné stavebnice) vyplývají z obrázku.


Pohled ze strany přístavku pro nakládku silničních vozidel, foto Walthers.


Nákladní automobil pro přepravu obilí, výrobek i foto Walthers.

Silo je žádoucí oživit odpovídajícími vozidly. Model amerického automobilu pro přepravu obilí vyrábí přímo Walthers pod katalogovým číslem Walthers 439-810 (obrázek zde nahoře), možná by se našel ještě i jiný vhodný automobil.

Bohatší je výběr vhodných kolejových vozidel. Zatímco u nás se stále ještě významná část obilí přepravuje v jen mírně upravených klasických zavřených vozech (řady Hadgs) a uzavíratelné výsypné vozy jsou v menšině (řada Tdgns nebo z Německa pronajaté vozy řady Tadgs), v Americe se používají již prakticky výhradně uzavřené výsypné (spíše nádržkové) vozy (u nás by dostaly nejspíš řadu Uagpps, ne-li cosi jako Uacgs). Naše vozy v modelu nedostanete, ale ty americké vyrábí celá řada firem. Je mezi nimi i Walthers, jehož výrobek je zde dole na obrázku (tyto vozy jsou v řadě katalogových čísel Walthers 932-8150). Jedny z nejlepších vozů tohoto typu vyrábí Micro-Trains, ale asi nejširší sortiment nejrůznějších provedení těchto vozů nabízí firma Pacific Western Rail Systems. Alespoň jednu variantu nádržkového vozu má však v sortimentu každý větší americký výrobce modelové železnice.


Nádržkový vůz na přepravu obilí, výrobek i foto Walthers.

ADM

Zkratka ADM označuje dopravní firmu Archer Daniels Midland Transportation Co. V jejím majetku nejsou jen sila, má i vlastní park nákladních vozů s vlastní registrační značkou. Obrázek vozu na obilí nemám, ale mohu přispět obrázkem vozu kotlového (více o tomto voze), čímž současně dokládám, že se firma ADM zabývá i dopravou jiných látek, než jen obilí.


Model kotlového vozu ADM, výrobek i foto Micro-Trains Line Co..

Informace o aktuální nabídce stavebnic a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N

 

nahoru
Kontejnerový vůz
Kontejnery
Kont. jeřáb
Depo
Silo
Město

 

 

Home ] Kontejnerový vůz ] Kontejnery ] Kont. jeřáb ] Depo ] [ Silo ] Město ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.