g
Stavědlo

 

 

Stavědlo

stavebnice Peco pro velikost N

Malé patrové stavědlo má zděné přízemí, dřevěné patro a břidlicovou střechu. K zadní stěně je přizděn komín. Celé stavědlo i s venkovním schodištěm má půdorys 58.5 x 31 mm. Prosklená stavědlová místnost v patře je opatřena i náznakem interiéru s osmi pákami a nástěnným schématem obsluhovaného zhlaví. Je to typicky britská stavba, konstrukce Saxby & Farmer pocházející z dob soukromých železničních společností. Podobná stavědla stála po celé Británii a mnohá se dochovala až do časů státních BR. Budova je ale do jisté míry využitelná i u nás.

Tak jako u ostatních stavebnic Peco, i zde výrobce doporučuje stavbu většího objektu kombinací dílů z více stavebnic. Rozměry, přesněji řečeno délka, u skutečných stavědel závisela na tom, kolik ovládacích pák bylo potřeba pro obsluhu příslušné části stanice. Čím složitější zhlaví, tím delší stavědlo.

Kromě výlisků vyfotografovaných v tomto příspěvku obsahuje stavebnice ještě kus čiré fólie na zasklení oken. Na okraji solidně zpracovaného návodu jsou vytištěny tabule se jmény britských stanic a několik schémat staničních zhlaví pro vylepení na zadní stěnu interiéru stavědlové místnosti.


Takto výrobce prezentuje sestavený model na krabičce.


Obvodové stěny¨přízemí a komín.


Zleva: podlaha stavědlové místnosti a páky, střecha, schodiště.


Okna a dřevěné stěny patra.

Ceník stavebnic Peco a Ratio je zde.

nahoru
Zastávka a boudy
Nástupiště
Výtopna
Točna
Prohlídková jáma
Stavědlo

 

 

Home ] Zastávka a boudy ] Nástupiště ] Výtopna ] Točna ] Prohlídková jáma ] [ Stavědlo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.