g
Výtopna

 

 

Výtopna

stavebnice Peco pro velikost N

Menší jednomístná výtopna má půdorys 110 x 43 mm (základová deska je o něco málo větší). Budova je cihlová s břidlicovou střechou a na rozdíl od stavebnice Ratio má vrata jen na jednom konci. Výrobce ji inzeruje jako typicky britskou stavbu, ale vypadá dost univerzálně, pro naše poměry je snad trochu netypický tvar světlíku na střeše.

Kombinací více stavebnic lze postavit větší objekt, což výrobce horlivě doporučuje. Z variant navržených v návodu přiloženém ke stavebnici je zajímavá hlavně ta, která kombinuje tři stavebnice - dvě postavit vedle sebe a třetí předsunout před jednu z nich. Vzniká tak dvoulodní objekt s jednou delší a jednou kratší kolejí, před vraty kratší koleje je pak zajímavé zákoutí s pozadím tvořeným delší výtopnou. Pokud si uděláte vlastní střechu (a kousek základů), tak tento objekt postavíte jen ze dvou stavebnic - obvodových stěn je v nich na to právě akorát.

Kromě dílů vyfotografovaných na obrázcích v tomto příspěvku obsahuje stavebnice ještě kus čiré fólie na zasklení oken a velmi stručný návod.


Takto výrobce prezentuje sestavený model na krabičce.


Obvodové stěny.


Základ (vpravo dole) a díly střechy.


Vrata (bohužel nejsou otevírací) a okapové roury. Ty dlouhé zelené pásy mají zřejmě lemovat střechu (stylizované okapy), ale ve strohém návodu o nich není zmínka.


Okna a spousta součástek navíc (další vrata...). Dokonce je tu vodní jeřáb.

Ceník stavebnic Peco a Ratio je zde.

nahoru
Zastávka a boudy
Nástupiště
Výtopna
Točna
Prohlídková jáma
Stavědlo

 

 

Home ] Zastávka a boudy ] Nástupiště ] [ Výtopna ] Točna ] Prohlídková jáma ] Stavědlo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.