g
Jeřáb

 

 

Jeřáb trámové stavby

model Ratio pro velikost N


Celá stavebnice, tak jak se prodává.

Velice jednoduchá stavebnice sestává z jediného výlisku obsahujícího všechny potřebné díly a kusu vlasce na modelování jeřábového lana. Jeřáb má kruhový kamenný základ a dřevěný stožár i rameno. V britských poměrech to bude pravděpodobně velmi typické řešení, jeřáb je doporučován jednak jako doplněk zauhlovacího zařízení malé výtopny, jednak jako součást překladišť, vleček a skladišť. Jeřáb umístěný na nákladištní rampě v blízkosti kolejí mohl překládat lehčí břemena (asi tak do jedné tuny) mezi vagóny a silničními vozidly.

Do našich poměrů se takovýto jeřáb příliš nehodí, přinejmenším v době, kterou já pamatuji (od 70. let) by působil příliš archaicky. Tím ovšem nechci tvrdit, že by se někde, ojediněle, třeba na vlečce, něco takového nemohlo vyskytnout. A o tom jak vypadala nákladiště ve starších dobách už nemám tušení vůbec.


Všechny plastové díly jsou na tomto výlisku. Při sestavování doporučuji použít barvy, a to v první řadě na kruhový kamenný základ (horní plocha může být i betonová). Jeřábu ale rozhodně prospěje i barevné odlišení dřevěných a kovových dílů.

Ceník stavebnic Ratio je zde.

nahoru
Výtopna
Jeřáb
Příhradový most
Kamenný most
Zásobník nafty
Komín

 

 

Home ] Výtopna ] [ Jeřáb ] Příhradový most ] Kamenný most ] Zásobník nafty ] Komín ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.