g
Kamenný most

 

 

Kamenný most se třemi oblouky

a odvozené stavebnice

modely Ratio pro velikost N


Hotový most Ratio 251 podle obrázku výrobce (foto Ratio).

Pěkná stavebnice kamenného mostu s cihelnými klenbami (klenby mají líc z kamenných klenáků, ale spodní plocha je vyzděna z cihel). Most ze stavebnice má hladkou mostovku a je na vašem rozhodnutí, jestli po něm povede silnice, nebo trať (pochopitelně s průběžným štěrkovým ložem). Most je možné sestavit variantně jako jednokolejný, nebo dvoukolejný, příslušné díly mají na rubové straně naznačeno, kde odříznout část, přebytečnou při stavbě jednokolejky.

Při stavbě mostu slepíme nejprve jednotlivé oblouky (ve stavebnici jsou tři) a pilíře (ve stavebnici jsou dva) a teprve potom, spojením těchto podsestav, získáme hotový most. Odtud je už jen krůček k úvahám o jiných možnostech sestavení stavebnice - velmi snadno můžeme postavit menší propustky s jedinou klenbou bez pilířů, ale také dlouhý viadukt s mnoha oblouky. Výrobce si je toho vědom a tak kromě základní tříobloukové stavebnice Ratio 251 dodává také doplňující sadu, obsahující jeden oblouk a jeden pilíř (pod katalogovým číslem Ratio 252) a stavebnici malého mostku Ratio 253 (kromě jedné klenby obsahuje navíc ještě křídlové zdi).

Mostovka sestaveného viaduktu je ve výšce cca 116 mm nad základovou spárou pilířů (tj. temeno kolejnice bude ještě o několik milimetrů výše). To odpovídá skutečné výšce asi 18.5 m. Pokud použijeme pouze horní část stavebnice bez pilířů, bude mostovka ve výšce asi 30 mm. Délka mostu je 3 x 72.5 mm (to je 217.5 mm, což odpovídá 34.8 m skutečné délky). Mostovka pro dvě koleje je 60 mm (9.6 m) široká a podobnou, o něco málo větší šířku má i prostor mezi dvěma pilíři.dole, takže s dvoukolejkou pod mostem, jak ji ukazuje obrázek nahoře, by problém být neměl.


Výlisky kamenného zdiva pilíře, kleny a zábradlí mostu.


Kleneb je ve stavebnici o jednu více než pilířů, takže dostanete ještě poloviční výlisky, jako je ten v levé části snímku. Vpravo jsou díly pro hlavice pilířů - nahoře pro jednokolejné provedení, dole pro dvoukolejné provedení..


Mostovka a další hlavice pilířů. Na rubové straně mostovky je naznačeno, kde odříznout přebytečnou část při stavbě jednokolejného mostu (na snímku vpravo).


Zajímavé řešení: cihelná klenba je vyrobena jako rovná - v rozvinuté podobě. Velice tenký výlisek se lehce stočí a vlepí do drážky v dílech představujících kamenný líc klenby.

kamenný most s jedním obloukem

Varianta výše popsané stavebnice obsahuje nízký kamenný most s jediným obloukem. Tato stavebnice obsahuje stejné součástky, ale množství odpovídá menšímu mostu. Úplně chybí díly na vysoké pilíře, naopak navíc jsou tu díly na křídlové zdi.

Most může být jednokolejný nebo dvoukolejný, rozměry jsou uvedeny výše, u popisu základní varianty stavebnice. Tato pěkná kamenná stavba má široké využití a uplatnění najde i v našich poměrech.


Obrázek využití menšího kamenného mostu Ratio 253 podle výrobce (obr. Ratio).


Stavebnice jednoobloukového mostu se od základní verze odlišuje tímto výliskem s křídlovými zdmi.

Ceník stavebnic Peco a Ratio je zde.

nahoru
Výtopna
Jeřáb
Příhradový most
Kamenný most
Zásobník nafty
Komín

 

 

Home ] Výtopna ] Jeřáb ] Příhradový most ] [ Kamenný most ] Zásobník nafty ] Komín ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.