g
Příhradový most

 

 

Příhradový most s horní mostovkou

model Ratio pro velikost N


Hotový most na obrázku výrobce (foto Ratio).

Stavebnice ocelového příhradového mostu s horní mostovkou a kamennými pilíři. Na skutečné železnici se dává u příhradových mostů přednost horní mostovce všude, kde to jde, je to totiž stavebně výhodnější. Stavitelé kolejišť se jí naopak vyhýbají. Jednak je k tomu potřeba větší převýšení trati - a to není vždycky k dispozici, jednak modelářské firmy, vědomy si tohoto omezení, vyrábějí spíše příhradové mosty s dolní mostovkou. Tady je tedy jedna z vyjímek, stavebnice Ratio.

Mostovka ve stavebnici je tvořena stejným výliskem, jaký najdeme i ve stavebnici točny Peco. Z toho vyplývá jedna podivnost, most má zaoblené konce. Někdo to možná zanedbá, ale rozhodně je lépe oba konce zarovnat. Po zarovnání má most délku cca 149 mm (to odpovídá skutečné délce necelých 24 m). Ve stavebnici jsou navíc také plnostěnné bočnice pro točnu, takže v zásadě umožňuje i stavbu mostu v plnostěnné variantě, v tom případě je ale potřeba odřezat z plnostěnných bočnic pojezdová kola točny. Možná by se ze stavebnice dala udělat i přesuvna, ale asi nejlepší využití těchto bočnic, které jsou navíc, spočívá v jejich zkrácení na délku cca 137 mm a následné stavbě druhého, kratšího mostu s mostovkou vlastní konstrukce.

"Třípatrové" kamenné pilíře mají výšku cca 12 cm, takže temeno kolejnice je ve výšce 125 mm nad základovou spárou pilířů. To odpovídá skutečné výšce 20 metrů. Použijete-li opěry s méně patry, zbude vám materiál i pro pilíře dalšího mostu...

Do mostovky se zasouvají kolejnice Peco výšky 2 mm (kolejnice přiložené ve stavebnici jsou o něco málo delší než most). Použití jiných kolejnic a především kolejnic jiné výšky nedoporučuji. Raději spojte kolejnice mostu s kolejí vašeho oblíbeného typu v předpolí mostu - na skutečné železnici se spojují koleje různého provedení běžně, tak by se toho ani modeláři nemuseli bát.

Most je možné prodloužit použitím dalších mostních polí stejného typu. Střední opěry pak mohou být buďto kamenné, jako jsou v této stavebnici, nebo je možné použít příhradové opěry popsané níže.


Výlisky s díly na třípatrovou kamennou opěru.


Spolu s výlisky pro stavbu mostovky dostanete navíc i plnostěnné bočnice pro točnu. No obrázku je vidět i zaoblení konců mostovky.

Ocelová příhradová opěra pro most

Opěra je jednou z možností jak podepřít most Ratio 240 při prodlužování na vícenásobnou délku, ale dá se použít i pro jiný most, nebo pro úplně jinou konstrukci. Na české kolejiště se jako mostní opěra asi moc nehodí, ale nějaké využití by se snad najít dalo. Ve stavebnici jsou dvě stejné opěry.


Díly pro stavbu jedné opěry. V sáčku jsou opěry dvě.

Ceník stavebnic Peco a Ratio je zde.

nahoru
Výtopna
Jeřáb
Příhradový most
Kamenný most
Zásobník nafty
Komín

 

 

Home ] Výtopna ] Jeřáb ] [ Příhradový most ] Kamenný most ] Zásobník nafty ] Komín ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.