g
Zásobník nafty

 

 

Sklad ropných výrobků

model Ratio pro velikost N

Na této stránce popisuji současně dva podobné výrobky. Menší stavebnice (Ratio 315) obsahuje jen dvě nádrže na zděných podstavcích a spojovací potrubí s armaturami, větší stavebnice (Ratio 228) obsahuje navíc malou zděnou boudu, jakožto zázemí pro obsluhu. Předlohou stavebnice byly zásobníky topného oleje, které se objevily všude tam, kde větší kotelna přešla z topení uhlím na kapalná paliva. Stavebnice tedy může být doplňkem většího průmyslového areálu, lokomotivního depa, ale i jiné větší instituce (třeba nemocnice). Může to být také menší samostatný podnik, tabule pro název firmy (k umístění na střechu boudy) je ve stavebnici přiložena. Stavebnice se vcelku hodí i do českých poměrů. Při sestavování se neobejdete bez barvení (alespoň některých) dílů, světlá barva výlisků je pro realistický vzhled tohoto typicky umouněného podniku nepoužitelná.


Obrázek sestavené stavebnice Ratio 228 (foto Ratio). Sudy v pozadí nejsou součástí stavebnice.


Vlastní zásobníky sestavíte z těchto výlisků. Ve stavebnici je najdete dva.


Zde jsou díly pro stavbu boudy (tyto díly jsou pouze ve stavebnici Ratio 228). Okna, dveře, štítové latě a tabule pro označení firmy jsou z leptu.

Ceník stavebnic Ratio je zde.

nahoru
Výtopna
Jeřáb
Příhradový most
Kamenný most
Zásobník nafty
Komín

 

 

Home ] Výtopna ] Jeřáb ] Příhradový most ] Kamenný most ] [ Zásobník nafty ] Komín ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.