g
Kolejivo

 

 

Kolejivo Atlas

modelová velikost N, měřítko 1 : 160, rozchod 9 mm

Atlas vyrábí pro velikost N tři řady kolejiva:

- standardní kolejivo s kolejnicemi výšky 2 mm a s černými pražci

- kusové kolejivo včetně štěrkového lože, s kolejnicemi výšky 1.65 mm, tmavohnědými pražci a šedým štěrkem

- modelové kolejivo s kolejnicemi výšky 1.5 mm a s hnědými pražci

Standardní řada kolejiva se vyrábí již dlouhá léta, modelové kolejivo je jeho novější a výrazně modelovější alternativou. Nejnovější je kolejivo kusové s integrovaným štěrkovým ložem, to je ovšem určeno spíše začátečníkům a méně náročným modelářům. Podrobněji se zde budeme věnovat pouze modelovému kolejivu, protože je (jak ukazuje srovnání) pravděpodobně nejlepším továrně vyráběným kolejivem pro velikost N. (I když jsou základní parametry modelového kolejiva Atlas probrány zde na této stránce, zmíněný odkaz na srovnání různých značek kolejiva rozhodně doporučuji také.)

modelové kolejivo s kolejnicemi výšky 1.5 mm ("code 55")

Kolejivo vyniká především použitím nízkých kolejnic a správným rozdělením pražců.

kolejnice

Nejnápadnější předností kolejiva Atlas jsou kolejnice 1.45 mm vysoké. Výrobce sice deklaruje výšku kolejnic jako code 55 (tj. 1.397 mm - více o stupnici code zde), ale ať dělám co dělám, nepodařilo se mi naměřit méně než 1.44 mm. Opakovaná měření dávají hodnoty z intervalu 1.44 - 1.48 mm, a považuji tedy za poctivější uvádět výšku sympaticky kulatou jmenovitou hodnotou 1.5 mm, která od skutečně naměřených hodnot není vzdálena více než onen údaj "code 55". Ale i když nás tady výrobce drobet tahá za nos, kolejnice jsou velice pěkné a asi nejmodelovější, jaké lze v současné době (2009) v továrně vyráběném kolejivu velikosti N najít. Kolejnice jsou stejně vysoké jako viditelná část kolejnic Peco, ale u Atlasu jde o opravdovou výšku kolejnic, bez triků. (Peco také udává code 55 a také tuto hodnotu víceméně nedodržuje.)


1.5 mm vysoký kolejnicový profil.

upevňovadla

Není až tak obtížné vyrobit nízkou kolejnici, jako je obtížné upevnit ji k pražcům tak, aby zůstal zachován dostatečný prostor pro okolek. Současné americké modely mívají okolek vysoký 0.9 mm (to je okolek standardní - tj. velký), nebo mají okolek menší. Některé evropské modely ještě stále mají okolky větší - okolo jednoho milimetru. U modelového kolejiva Atlas je pro okolek k dispozici právě jeden milimetr, takže většina dvojkolí projede. Při našem testování projížděly hladce pravé Fleischmanny a většinou i vozy ex Roco, zato vozy Minitrix poskakovaly po upevňovadlech. To je velká škoda, protože rozhodující - ani ne desetiny, jako spíše setiny milimetru - budou bránit většímu rozšíření tohoto skvělého kolejiva. Starší modely (např. Piko) mívaly okolky ještě větší (kolem 1.1 mm) a bez výměny dvojkolí po těchto kolejích řádně neprojedou.

Výrobce dosáhl takto velkého prostoru pro okolek použitím zcela miniaturních upevňovadel. Výsledný dojem je velice podařený, ale miniaturní upevňovadla mají pochopitelně omezenou pevnost. Toto rozhodně není kolejivo určené dětem na hraní.


Detail upevňovadel na tvarovatelné koleji Atlas 2000.

rozdělení pražců

Rozdělení pražců v koleji odpovídá skutečné vzdálenosti pražců 545 mm, což přesně odpovídá rozteči pražců na hlavních tratích ČSD/ČD. (Odkaz na více informací o rozdělení pražců na našich tratích.)

tvarovatelné koleje

Dodává se pouze kolej s dřevěnými pražci. Kolej je dlouhá 762 mm a má katalogové číslo Atlas 2000 (stav 2009). Příslušné kolejnicové spojky jsou kovové (Atlas 2090), izolační (Atlas 2091) a napájecí (Atlas 2092).


Tvarovatelná kolej č.kat. Atlas 2000.

výhybky

Jednoduché výhybky se vyrábějí ve třech štíhlostech, k tomu jsou k dispozici ještě dva typy výhybek oboustranných symetrických. Základní parametry výhybek jsou patrné z tabulek, podrobnější popis a detailní fotografie jsou na zvláštní stránce.

Atlas popisuje výhybky čísly podle amerického označování, ale protože tento způsob u nás nemá žádnou tradici, zavedl jsem pro naše poměry odpovídající jmenovité hodnoty v soustavě stupňové. Tyto hodnoty jsou samozřejmě maličko zaokrouhlené, přesný přepočet z americké soustavy je také v tabulce. Délka přímé koleje výhybek není v katalogu uvedena, uvádím tedy hodnoty naměřené (měřeno vždy na jediném kuse výhybky). Výhybky jsou navrženy pro osovou vzdálenost kolejí 31.75 mm.

jednoduché výhybky
úhel odbočení americké číslování č.kat. Atlas délka přímé koleje
jmenovitý přesná hodnota levá pravá měřeno, [mm]
11.5° 11.421° č.5 2050 2051 153
8.171° č.7 2052 2053 153
5.7° 5.725° č.10 2054 2055 202

U symetrických výhybek zmíním snad jen jednu zajímavost, a sice, že štíhlejší výhybka má menší půdorysné rozměry, než výhybka prudší. Snad to má nějaký hlubší význam při sestavování složitějších konstrukcí, ale zatím jsem nezjistil jaký.

oboustranné symetrické výhybky
úhel odbočení americké číslování č.kat. Atlas
jmenovitý přesná hodnota
22.5° 22.620° č.2.5 2056
16° 16.260° č.3.5 2057


Příklad výhybky - Atlas 2050 s úhlem odbočení 11.5°. Pod výhybkou jsou čtyři kolejnicové spojky (dodávají se v jednom kuse, musí se od sebe rozstříhat).

Ke každé výhybce jsou přiloženy čtyři kovové kolejnicové spojky. Stejný počet je přiložen i k ostatním kolejovým konstrukcím (např. ke kolejovému křížení), bez ohledu na to, jestli má tři nebo čtyři konce.

Atlas vyrábí k výhybkám také vlastní přestavník. Je to pozoruhodné, poměrně rozměrné zařízení s řadou funkcí. Výhledově k němu připravím popis.


Takto se výhybky Atlas prodávají.

kolejová křížení

V tomto oboru jsou američtí výrobci velkorysí výrazně nad naše poměry. K dispozici je šest křížení s různým úhlem až po 90°, což je hodnota u nás se téměř nevyskytující, zato v Severní Americe celkem běžná (tato křížení tam sice nejsou úplně na každém rohu, ale o to více jsou železničními příznivci milována).

kolejová křížení
úhel křížení 11.25° 22.5° 30° 45° 60° 90°
délka přímých kolejí (měřeno, [mm], cca*) 163.5 98.5 98.5 101.5 101.5 152.4
č.kat. Atlas 2040 2041 2042 2043 2044 2045

*) Pozn.: Měřil jsem to narychlo, možná to časem přepracuji a opravím, každopádně je zajímavé, že délky (až na kolmé křížení) rozhodně neodpovídají délkám kusového kolejiva uvedeného níže.


Kolmé křížení není v amerických poměrech zdaleka tak neobvyklé jako u nás - č.kat. Atlas 2045.

kusové koleje

Základní přímá kolej má délku 152.5 mm, dále jsou v nabídce nejběžnější zlomky této délky (polovina, třetinka, šestinka a osminka) a ještě několik dalších délek sloužících nejspíš jako vyrovnávací koleje. Hodnoty uvedené v tabulce jsou podle katalogu, lehounce zaokrouhlené.

přímé koleje
l [mm] 152.4 108 76.2 51 32 25.5 19
zlomek 1/1 - 1/2 1/3 - 1/6 1/8
č.kat. Atlas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Obloukové koleje se vyrábějí v neuvěřitelném sortimentu deseti základních poloměrů stupňovaných po 31.75 mm (to odpovídá osové vzdálenosti skutečných kolejí 5080 mm). Nejmenší poloměr je 254 mm. Kromě základní řady se vyrábějí ještě další koleje s poloměry 777.5 mm a 1803.5 mm, které také nejspíš slouží jako vyrovnávací koleje.

základní poloměry oblouků
R [mm] 254 285.75 317.5 349.25 381 412.75 444.5 476.25 508 539.75
č.kat. Atlas 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

mosty

Ke kolejivu se vyrábí velice pěkně řešený ocelový plnostěnný most. Most se prodává v provedení jednokolejném, dvoukolejném a ještě jako stavebnice umožňující rozšířit most o další kolej (takže lze sestavit most pro libovolný počet kolejí). K mostu se jistě časem vrátíme samostatným příspěvkem.

sady

Kolejivo se prodává také v roztodivných sadách, které se mi ale nezdály příliš zajímavé.

Informace o aktuální nabídce naleznete v ceníku kolejiva Atlas 1.5 mm.

nahoru
Kolejivo
1´C Mogul
Alco RS-1
VO-1000
FM H-16-44
FM H-24-66
GP7
GP30
GP40
SD24
GE B23-7
GE B30-7
Dash 8-40B
Dash 8-40BW
Vozy Atlas
Depo
Autíčka

Výhybky
Ceník kolejiva

 

 

Home ] [ Kolejivo ] 1´C Mogul ] Alco RS-1 ] VO-1000 ] FM H-16-44 ] FM H-24-66 ] GP7 ] GP30 ] GP40 ] SD24 ] GE B23-7 ] GE B30-7 ] Dash 8-40B ] Dash 8-40BW ] Vozy Atlas ] Depo ] Autíčka ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.