g
Kontejner 1C

 

 

Kontejner ISO 1C

model Arnold v měřítku 1 : 160


Dvacetistopé kontejnery Arnold v nátěrech různých rejdařů.

Model dvacetistopého kontejneru se stěnami z trapézového plechu. Tyto kontejnery jsou zcela běžně k vidění i u nás a tak najdou uplatnění i na českém kolejišti (více o skutečných kontejnerech zde). Velice podobný model najdeme i v sortimentu de Luxe Innovations.

Stohování kontejnerů Arnold je vyřešeno výstupky v místech dolních rohových prvků, které zapadají do otvorů v místech horních rohových prvků. Podobné otvory jsou i na kontejnerových vozech Arnold. Můžete si je prohlédnout na obrázcích vozu řady Sgjs DB.


Výstupky a otvory pro stohování kontejnerů Arnold (kontejner vpravo nahoře je otočený a prohlížíme si tedy jeho spodek).

Informace o aktuální nabídce kontejnerů a souvisejících zařízení (kromě vozů) najdete v ceníku kontejnerů. Jinde najdete více o modelování kontejnerů ve velikosti N.

nahoru
Habis DB
Sgjs DB
Kontejner 1C
tramvaj Düwag

 

 

Home ] Habis DB ] Sgjs DB ] [ Kontejner 1C ] tramvaj Düwag ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.