g
Polokatalog

 

 

Katalog kontejnerů de Luxe innovations

přehled modelů, které jsme někdy měli skladem

Tříděno podle katalogových čísel, ne všude jsem doplnil fotografie, pár kousků z první dodávky tu chybí docela.

číslo katalogu

výrobek

podrobnosti fotografie

De Luxe Innovations

13020

Kontejner délky 53 stop CSX, 2 kusy, různá čísla

S příchodem dlouhých severoamerických vnitrostátních kontejnerů začala v polovině 80. let dráha CSX ve velkém měřítku investovat do kontejnerové dopravy. Zpočátku nakupovala kontejnery délky 48 stop, později, když se začaly používat, také ještě delší kontejnery délky 53 stop, jako je tento. Kromě vlastního parku kontejnerů je CSX také členem vnitrostátních kontejnerových poolů NACS a STAX.

De Luxe Innovations

13030

Kontejner délky 53 stop STAX, 2 kusy, různá čísla

STAX je společný podnik drah Union Pacific a CSX. Zabývá se organizováním dopravy a má vlastní park kontejnerů. Používá výhradně kontejnery délky 53 stop.

De Luxe Innovations

20010

Kontejner čtyřicetistopý vysoký APL, 2 kusy, různá čísla

Firma American President Lines se zapsala do dopravních dějin jako průkopník transkontinentálních vlaků přepravujících kontejnery ve dvou vrstvách napříč Severní Amerikou. Jinou zajímavostí byla jména jejich lodní flotily - jednotlivé lodě se jmenovaly podle amerických prezidentů. Koncem 90. let se původní APL rozdělila na část mezinárodní a na vnitrostátní dopravu po USA. Vnitrostátní dopravu po USA koupila společnost Pacer Stack Train. Mezinárodní dopravu koupilo singapurské rejdařství Neptune Orient Line, které se ale rozhodlo tuto značku zachovat a podniká dále pod staronovým jménem APL.

 

De Luxe Innovations

3200

Kontejner dvacetistopý YM Line (Yang Ming), 2 kusy

Rejdařství Yang Ming Line bylo založeno roku 1972 na Tchajwanu. Nyní má 74 lodí - nejen kontejnerových, ale také tankerů a lodí na přepravu rud a uhlí. Nejnověji YM Line uzavřelo partnerství s firmami "K" Line, Cosco a Hanjin za účelem vytvoření mohutného společného parku přepravních prostředků, účinněji pokrývajícího větší kus světa.

De Luxe Innovations

3210

Kontejner dvacetistopý CAI (Container Applications International), 2 kusy, různá čísla

CAI - Container Applications International je kontejnerová leasingová firma. Pronajímá kontejnery rejdařům, například v období přechodně zvýšené přepravy, kdy nevystačí s kontejnery vlastními. Podobně pracují i firmy Textainer, Triton a další.

De Luxe Innovations

4270

Kontejner čtyřicetistopý chladící Maruba, 2 kusy, různá čísla

Společnost Maruba byla založena v roce 1962 a sídlí v argentinském Buenos Aires. Zaměřuje se na lodní dopravu mezi Severní a Jižní Amerikou (podél obou pobřeží), ale provozuje i linky do Evropy a Asie. Má rozsáhlý park kontejnerů, které mají různé nátěry. Chladící kontejnery bývají bílé nebo stříbrné, také provedení nápisu Maruba se často liší dodávku od dodávky.

 

De Luxe Innovations

4300

Kontejner čtyřicetistopý chladící Florens, 2 kusy, různá čísla

Florens je největší čínská kontejnerová leasingová společnost. Dříve byla známa pod jménem Fairbreeze.

De Luxe Innovations

4310

Kontejner čtyřicetistopý chladící Transamerica, 2 kusy, různá čísla

Transamerica patří k nemnoha kontejnerovým leasingovým společnostem sídlícím v USA. V současnosti se již tento nátěr s velkým nápisem Transamerica opouští, logo mrakodrapu ale na kontejnerech zůstává.

De Luxe Innovations

5250

Kontejner čtyřicetistopý Trasatlantica Spanish Line, 2 kusy, různá čísla

Trasatlantica Spanish Line je španělské rejdařství se stopadesátiletou historií. Není to chyba, název firmy zní skutečně takto a písmenko "n" očekávané na čtvrté pozici není. Události nebyly vždy firmě nakloněny, v dobách válek přišla o řadu lodí, které byly potopeny, další se dostaly do zajetí. Dnes je moderním podnikem podílejícím se na mezinárodní dopravě.

 

De Luxe Innovations

5340

Kontejner čtyřicetistopý AJCL (Australia Japan Container Line), 2 kusy, různá čísla

Australia Japan Container Line je menší rejdařství obsluhující většinou tichomoří. Logo firmy symbolicky spojuje japonské vycházející Slunce a australský bumerang. Zajímavostí kontejneru je jeho registrace obsahující kód Velké Británie - GB.

De Luxe Innovations

6070

Kontejner délky 45 stop NYK Line, modrý, 2 kusy, různá čísla

Rejdařství Nippon Yusen Kaisha vzniklo již v roce 1885 fůzí menších firem. Rychle rostlo až do druhé světové války, ve které ztratilo mnoho lodí. Po náročné poválečné obnově přišel čas kontejnerů. NYK Line je používá od roku 1969. Od roku 1985 se přímo zapojilo i do provozu severoamerických kontejnerových vlaků.

De Luxe Innovations

6080

Kontejner délky 45 stop "K" Line, 2 kusy, různá čísla

Firma "K" Line je největším z japonských rejdařství. Písmeno K je zkratkou hned tří slov - Kawasaki Kisen Kaisha. Po druhé světové válce muselo být rejdařství znovuvybudováno téměř od počátku, většina lodí byla za války potopena. Jasně červené kontejnery "K" Line lze v hojném počtu potkávat po celém světě. Logo "TIR", které najdete i na tomto modelu bývá na japonských kontejnerech obvyklé.

De Luxe Innovations

8083

Kontejner délky 48 stop BN America, 2 kusy, různá čísla

BN America byla oddělením kombinované dopravy při společnosti Burlington Northern. BN postupně upustila od nakupování silničních návěsů a plně se soustředila na kontejnery, většinou délky 48 stop a většinou v provedení, které představuje tento model. Po sloučení drah BN a Santa Fe byly kontejnery BN America začleněny do společného parku NACS (který má i další členy - dráhy CN, CSX, KCS a CR), ale mnohé z nich si v provozu stále uchovávají původní nátěr.

De Luxe Innovations

8260

Kontejner délky 48 stop APC (American President Lines), 2 kusy, různá čísla

APC byla v 80. a 90. letech kontejnerová leasingová odnož firmy American President Lines. Vlastnila širokou škálu kontejnerů, od dvacetistopých až po severoamerické třiapadesátistopé. Když byla APL pohlcena singapurským rejdařstvím Neptune Orient Line, byla oddělena část zajišťující vnitrostátní dopravu po USA (a s ní i velká část parku kontejnerů APC) a byla prodána společnosti Pacer Stack Train. Nátěr APC byl však kontejnerům většinou zatím zachován.

De Luxe Innovations

9050

Kontejner délky 48 stop s chladícím agregátem KLLM (stavebnice), 2 kusy, různá čísla

Společnost KLLM se specializuje na izotermické přepravy po Severní Americe. Nakoupila hodně osmačtyřicetistopých kontejnerů se zabudovaným chladícím agregátem. Agregát i s pohonem je u nich vestavěn přímo do kontejneru, na rozdíl od kontejnerů používaných v námořní dopravě, kde se chladící jednotky připojují k lodnímu rozvodu elektřiny.

opravy mdb 8260, 9050,5250?


 

Informace o aktuální nabídce modelů de Luxe innovations je rozdělena na dvě části. Kontejnery a související zařízení (kromě vozů) najdete v ceníku kontejnerů, ostatní výrobky (včetně kontejnerových vozů) v ceníku amerických modelů velikosti N 

nahoru
Polokatalog
Kontejner 20´
Kontejner 40´
Kontejner 40´ chl.
Kontejner 40´ vys.
Kontejner 45´
Kontejner 48´
Kontejner 53´
Twinstack
Maxi-Stack III
RoadRailer
Zavřený vůz AAR
Vůz na štěpky
Twin Tub
Návěs kontejnerový
Návěs skříňový
Kontejnerové lepidlo

 

 

Home ] [ Polokatalog ] Kontejner 20´ ] Kontejner 40´ ] Kontejner 40´ chl. ] Kontejner 40´ vys. ] Kontejner 45´ ] Kontejner 48´ ] Kontejner 53´ ] Twinstack ] Maxi-Stack III ] RoadRailer ] Zavřený vůz AAR ] Vůz na štěpky ] Twin Tub ] Návěs kontejnerový ] Návěs skříňový ] Kontejnerové lepidlo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.