g
Práce s korkem

 

 

Práce s korkem

Ukázky z pokládky korkového kolejového lože Midwest a dokončení koleje včetně zaštěrkování

Fotografie byly pořízeny na rozestavěném kolejišti velikosti N, které na zakázku zhotovila v roce 2008 firma Moravia model v Brně. Na kolejišti je použito kolejivo Peco 1.5 mm. Fotografie poslouží i příznivcům jiných modelových velikostí, protože ve všech měřítkách se postupuje víceméně stejně.

Před položením korku je třeba zkontrolovat podkladovou desku, jestli je rovná. Korek sice může některé nerovnosti schovat, také ale může některé nerovnosti přenést o vrstvu výše a případně i zvýraznit. Pokud to jde, přetahujeme korkové pásy přes švy v podkladové desce. Pokud by zůstalo napojení korkových pásů ve stejném místě jako napojení podkladových desek, zvýšila by se pravděpodobnost, že zde dlouhodobými změnami v materiálu (především ve dřevu) jednou vznikne nepříjemný schůdek.

Korek se k podkladové desce většinou lepí. Po dobu, než proschne lepený spoj, je potřeba korek zajistit proti posunutí, vyboulení, nebo i mírnému odlehnutí. Nejjednodušší je korkové lože zatížit, ale vhodnější je zajistit ho důkladněji (především v oblouku) hřebíky nebo špendlíky. Ty mohou být použity dočasně, do zaschnutí lepidla, nebo nastálo, je to celkem jedno, každý si zvolí postup, jaký mu vyhovuje. Lze využít i různá udělátka, jako je hřebíkovačka, asi by se dala použít také sponkovačka, jakou mívají tesaři.

Také výsledný povrch korku je po zaschnutí lepidla potřeba zkontrolovat. Případné nerovnosti vzniklé chybami při lepení je nutno opracovat (většinou broušením). Nyní je také poslední příležitost zaoblit zlomy nivelity (přechody z vodorovné do stoupání apod.) na přijatelný poloměr. Následuje totiž pokládka kolejí a po ní zaštěrkování a dokončovací práce (nabídka štěrkových posypů JTT zde).


Základní postup je zřejmý hned z prvního obrázku. Na pruhu překližky, který ponese jednokolejnou trať je tužkou narýsovaná osa koleje, podle osy koleje se nalepí jedna polovina korku, na doraz k ní pak druhá polovina. Konce obou polovin se v oblouku většinou rozejdou tak jako na snímku, to ale ničemu nevadí (je to spíše výhoda). Pak už se může pokládat kolej.


Dalším krokem je zaštěrkování koleje a patinování.

dvoukolejka


Zde se připravuje stavba dvoukolejky. Zatím jsou nalepeny kraje budoucího dvoukolejného lože, tvořené polovinami běžného (jednokolejného) korku. Než uschne lepidlo, je korek dočasně přichycen špendlíkem.


Stavba dvoukolejky pokračuje vyplněním plochy mezi osami kolejí. Pro tento účel sice dodává Midwest korkové desky, ale zde byly použity nějaké zbytky korkového obkladu. Obojí poslouží stejně dobře, jen je potřeba dbát na zachování stejné tloušťky korku po celé šířce kolejové pláně.


Dokončovací práce na dvoukolejce.

výhybka


Zde bude umístěna oblouková výhybka Peco, prozatím položená vedle budoucí trati. Obě poloviny korkového lože se rozebíhají stejně jako osy odbočujících kolejí ve výhybce. Prozatím prázdný klín pod výhybkou bude vyplněn deskovým korkem.

Tyto výrobky si můžete objednat podle ceníku kolejového korkového lože, který je společný pro všechny modelové velikosti.

nahoru
Práce s korkem
Ceník korku

 

 

Home ] [ Práce s korkem ] Ceník korku ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.